Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Koulutus
Näytä kaikki (80)
Ilmoittautuminen
5G00BM81-3006
Kurssilla käydään lävitse alan teollisuudessa merkittävässä määrin käytetty ohjelmointikieli/-kielet. Tällä kurssilla vuosittain läpikäytävä kieli voi vaihtua, mikäli tilanne alan teollisuudessa merkittävästi muuttuu. Ohjelmointikieli/-kielet määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa.
5G00BM84-3005
Opintojakson tai osa siitä voidaan suorittaa toimeksiantokohtaisissa T&K-projekteissa. Projektin tavoitteet ja sisältö sovitaan tapauskohtaisesti.
5G00CZ91-3004
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 27 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.