Valitut rajaukset: Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi Poista rajaukset
2X00DJ24-3002
Opintojakso on tarvittaessa mahdollista toteuttaa vieraalla kielellä.
2X00DJ39-3002
Opintojakson toteutuksilla voi olla suuntautumispolkukohtaisia painotuksia
2X00DJ50-3001
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
2X00ER45-3002
Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.
2X00ER46-3002
Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.
2X00ER50-3002
Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
2X00ER61-3001
Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.
2X00ER62-3003
Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.
2X00ET98-3003
Opintojakso on osa yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavia opettajan pedagogisia opintoja (60 op).
2X00ET99-3001
Opintojakso on osa yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavia opettajan pedagogisia opintoja (60 op).
2X00EU09-3002
Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.
2X00EU12-3002
Opintojakso voidaan toteuttaa englannin kielellä.