Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00ER70-3004
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5B00BM92-3013
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5B00CL87-3014
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00CL91-3014
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00FD58-3004
Oppimisympäristönä toimii todellinen rakennustyömaa.
5B00FD58-3005
Oppimisympäristönä toimii todellinen rakennustyömaa.
TK00GB07-3001
Voit todentaa suomen kielen taitosi, jos olet suorittanut jonkin seuraavista: • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu niin, että suomen kielen opinnot on suoritettu äidinkielen opintoina • Suomalainen ylioppilastutkinto o Äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla Approbatur (A), o Suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla Approbatur (A), o Pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur (C) o Keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L) • IB-tutkinto o A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2 o IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5 o Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 5 • EB-tutkinto o L1-kieli (suomen kieli) suoritettu hyväksytysti  Tutkinto suoritettu ennen 2021, arvosana vähintään 4  Tutkinto suoritettu 2021 tai sen jälkeen, arvosana vähintään 5 o L2-kieli (suomen kieli) suoritettu vähintään arvosanalla 7 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa o Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) o Suomi äidinkielenä -suullinen koe vähintään arvosanalla 8 o Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä suoritettu hyväksytysti • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) o Perus- tai keskitason kielitutkinto suoritettu tasoarviolla 4 kokeen kaikissa osissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) o Ylimmän tason (tasot 5 ja 6) testistä vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti o Eri tutkintokertoja voi yhdistellä. • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä • Korkeakoulututkinto/-opinnot: o Olet suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi o Olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi o Olet tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi o Olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena o Olet suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot o Olet suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä