Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00ER70-3004
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5R00BE93-3021
Kirjallisuus: Enkovaara-Haveri-Jeskanen: Rakennushankkeen kustannus- hallinta. (Uusin painos) ja muu opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt, luennot ja tentti/ryhmätentti. Opetuskieli: suomi.
5B00BM92-3013
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5B00CL87-3014
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00CL91-3014
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00FD49-3006
Opintojakson oppinisympäristönä toimii todellinen talonrakennustyömaa.