Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon koulutus Poista rajaukset
5B00BL04-3013
Kirjallisuus: Opintomoniste, Hannu Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten osat 1 ja 2,Tapio Salmi: Statiikka Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, laskuharjoitukset ,harjoitustyö, välikokeet ja tentti
5B00BL04-3015
Kirjallisuus: Opintomoniste, Hannu Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten osat 1 ja 2,Tapio Salmi: Statiikka Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, laskuharjoitukset ,harjoitustyö, välikokeet ja tentti
5B00BL07-3009
Opintojakson oppinisympäristönä toimii todellinen talonrakennustyömaa.