Valitut rajaukset: Sairaanhoitaja Poista rajaukset
7K00FO63-3008
Ohjattu harjoittelu voidaan tehdä suunnitellusti palkallisena harjoitteluna sairaanhoitajan työsuhteessa 140 op opintojen jälkeen. Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelujaksojen paikkoja valittaessa on huomioitava harjoittelujaksojen sijoittuminen laaja-alaisesti hoitotyön eri osa- alueille. EU-direktiivin edellyttämät yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen alueet ovat Sisätautipotilaan hoitotyö, Kirurgisen potilaan hoitotyö, Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, Äitiyshuolto, Mielenterveys- ja päihdetyö, Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito, Akuutti hoito, Palliatiivinen hoitotyö ja elämän loppuvaihe sekä Vammaisuus ja vammaisten hoito.
7K00FN28-3004
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.
7K00FN28-3005
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.
7K00FN28-3006
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.
7K00FN28-3007
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.
7K00FN28-3008
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.
7K00FN28-3009
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.