Valitut rajaukset: Sosionomi (YAMK) -koulutus Poista rajaukset
7Z00CH68-3005
Opintojakso voi toteutua myös kansainvälisen intensiiviviikon, kv-vaihdon tai kv-vertailevan tutkimuksen kautta.
NY00EC67-3001
Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TAMKin tki-toiminnan kanssa ja osaamisvaatimuksilla sekä sisällöillä pyritään mahdollistamaan opiskelijan osallistuminen IPMAn sertifioitu projektiosaaja -kokeeseen (IPMA Level D tai C työkokemuksesta riippuen). Opintojakson teoreettisen osan toteutus valtaosin virtuaalinen http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/PRY_IPMA_Sertifiointi_Hakijan_ohje_D.pdf