Valitut rajaukset: Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5C00ES38-3002
Opintojakso on tarkoitettu korjaamotekniikan opiskelijoille
5C00ES90-3001
Puolustusvoimien johtamisopinnot eivät anna vapautusta tästä opintojaksosta, koska sisältö on erilainen.
5C00ET02-3001
Opintojaksoon kuuluu myös yksi opiskelijan itse valitsemasta aiheesta tehtävä laboratoriotyö. Työn toteuttamiseen voi käyttää laboratorion laitteita tai tehdä työn laboratorion ulkoupuolella.
5C00ET08-3001
Opiskelija pitää tehtäväpäiväkirjaa ja suorittaa aikataulussa sovitut tehtävät keräten samalla portfoliota osoittaakseen osaamisensa. Suorituksen arviointi tapahtuu portfolion perusteella. Opintopistemäärä voi vaihdella suorituksen suuruuden perusteella. Projektin opiskelijat valitaan hakuprosessin kautta. Kurssin voi korvata vaihto-ehtoisilla muilla opinnoilla, jotka hyväksytetään HOPSin avulla.