Valitut rajaukset: Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5C00ES10-3001
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii harjoittelupaikan. Harjoittelun opintopisteet haetaan lomakkeella syyskuussa, harjoittelun jälkeen.
5N00EK88-3001
Opintojakso on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille. Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole. Riittävä suomen kielen taito.
5N00BE54-3064
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00BE57-3050
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00CL84-3096
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3096
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00BC76-3082
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen