Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3004
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3005
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3005
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3005
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3009
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3095
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE52-3130
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
3T00BJ77-3011
Harjoittelu 3.1 sijoittuu 3. opintovuoden kevääseen.
5T00BE07-3007
3.11.2015 Rakennuslupavaiheen energiaselvitysasiakirjojen laadinta -aihe siirretään opintojaksoon Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset opintojaksolle.
5T00BE12-3013
2016 lisätty rakennustuotteiden kansainväliset vaatimukset (eurokoodit)