Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka Poista rajaukset
5N00EK77-3073
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3073
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK81-3066
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00EF21-3007
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.
5T00EF23-3007
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa
5T00EF91-3004
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00EI10-3004
Projektityö toteutetaan yhdessä sähkösuunnittelua ja rakennussuunnittelua opiskelevien opiskelijoiden kanssa, jolloin talotekniikka- ja rakennussuunnittelun yhteensovittamisen ongelmakohdat tulevat opiskelussa esille.