Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3047
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3059
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3059
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3042
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3043
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00EI40-3003
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
5T00EI58-3005
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3003
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.
5T00EV33-3004
Harjoittelu 2 sijoittuu 2. lukuvuoden opintoihin.