Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka Poista rajaukset
5N00EK79-3019
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3018
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00BE47-3012
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00CY57-3006
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintokokonaisuuden kaksi aiempaa opintojaksoa5T00BE24 Energiakatselmointi ja kuntoselvitykset ja 5T00BE36 Talotekniikan elinkaaritalous ja ympäristövaikutukset. Osia näiden opintojaksojen teemoista on sisällytetty Energiaprojekti -opintojaksoon Energiajärjestelmään liittyvää opintotarjontaa on lisätty Tampere3 verkostossa.
5T00CY58-3006
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintojakson 5T00BJ70 Energiatehokkuusprojekti. Opintojakson kohteiksi pyritään saamaan todellisia selvitys- ja suunnittelukohteita. Työ tehdään monialaisissa ryhmissä yhteistyössä usean eri koulutuksen opiskelijoiden kanssa.
5T00EE79-3003
Opintojaksoa suositellaan niille opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa LVI- tai sähköasennuskokemusta. Opintojaksolle hyvksytään ensisijaisesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EE85-3007
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EE85-3008
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EF23-3004
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa