Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka Poista rajaukset
5T00BE25-3007
Projektityö toteutetaan yhdessä sähkösuunnittelua ja rakennussuunnittelua opiskelevien opiskelijoiden kanssa, jolloin talotekniikka- ja rakennussuunnittelun yhteensovittamisen ongelmakohdat tulevat opiskelussa esille.
5T00BE27-3007
Opintokokonaisuuden sisältöä jaotellaan eri opintopoluille soveltuvaksi oppimistehtävien ja opintojakson toteutuksen avulla.
5T00BE28-3007
Opintojakson totutuksessa sisältöä jaotellaan opiskelijoiden opintopolkujen mukaisesti. 2016 kuvausta täydennetty
5T00BE29-3007
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00BE47-3012
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00CS96-3007
10.11.2015. Opintojakso lisätty Talotekniikan OPS:iin. Täydennettynä projektityöllä voidaan sisällyttää Taydentävät tai syventävät opinnot -opintokokonaisuuksiin.
5T00EH60-3003
Opiskelija osallistuu harjoittelun valmennukseen ennen varsinaista harjoittelujaksoa. Valmennukseen osallistuminen on edellytys varsinaisen harjoittelujaksojen aloittamiseksi.
5T00EI32-3004
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EV33-3002
Harjoittelu 2 sijoittuu 2. lukuvuoden opintoihin.
5N00EK79-3019
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.