Valitut rajaukset: Talotekniikan koulutus, LVI-talotekniikka Poista rajaukset
5N00BE52-3111
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3072
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00BD75-3008
Opintojakso soveltuu vapaasti valittavaksi opinnoksi sähköisen talotekniikan opintopolun opiskelijoille.
5T00BE04-3010
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00BE07-3006
3.11.2015 Rakennuslupavaiheen energiaselvitysasiakirjojen laadinta -aihe siirretään opintojaksoon Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset opintojaksolle.
5T00BE12-3011
2016 lisätty rakennustuotteiden kansainväliset vaatimukset (eurokoodit)
5T00BE25-3005
Projektityö toteutetaan yhdessä sähkösuunnittelua ja rakennussuunnittelua opiskelevien opiskelijoiden kanssa, jolloin talotekniikka- ja rakennussuunnittelun yhteensovittamisen ongelmakohdat tulevat opiskelussa esille.
5T00BE27-3005
Opintokokonaisuuden sisältöä jaotellaan eri opintopoluille soveltuvaksi oppimistehtävien ja opintojakson toteutuksen avulla.
5T00BE28-3005
Opintojakson totutuksessa sisältöä jaotellaan opiskelijoiden opintopolkujen mukaisesti. 2016 kuvausta täydennetty
5T00BE29-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00CS96-3005
10.11.2015. Opintojakso lisätty Talotekniikan OPS:iin. Täydennettynä projektityöllä voidaan sisällyttää Taydentävät tai syventävät opinnot -opintokokonaisuuksiin.