Valitut rajaukset: Bioanalyytikkokoulutus Poista rajaukset
7B00BB73-3009
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun hoitotaitojen opetustiloissa ja ensiapuharjoituksia
7B00BB75-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua
7B00BB78-3008
Opintoihin sisältyy harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa
7B00BC00-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00BC01-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00BC05-3006
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00BC06-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00BC07-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden patologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00BC08-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00BC23-3008
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00BC26-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00BC28-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00BC31-3005
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00BC44-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7B00BC49-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa.
7B00BJ10-3004
Valinnaiset opinnot on numeerisesti arvioitava kokonaisuus ja seminaari-istunnot on osa kokonaisuutta.Hyväksytty kliininen harjoittelu. Erityisalakohtaisille syventäville opinnoille edellytyksenä, että 13SBIO-1006 Erikoisalakohtainen osaaminen laboratoriotutkimusprosesseissa on suoritettu hyväksytysti ennen opintojen alkua 13SBIO-1034 vaihtoehtoiset /syventävät opinnot bioanalytiikassa.
7B00BJ11-3004
Mikäli opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden, eläinlaboratorioiden, tutkimusyksiköiden tms laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna on harjoittelusopimukset edellytyksenä.
7B00BO92-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00CU94-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa
7B00CU95-3002
Kurssi sisältää opintokäynnin Fimlab laboratoriot Oy tuotantoon ja tutustumisen näytelogistiikkaan sekä alan asiantuntijaluentoja.