Valitut rajaukset: Fysioterapeutti Poista rajaukset
7F00BA38-3009
Hyvinvointiklinikalla harjoittelevat opiskelijat valmistautuvat klinikan projektien toteuttamiseen jo ennen harjoittelun alkamista. He suorittavat yhden opintopisteen laajuiset projektiopinnot virtuaalisesti. Näin opiskelijat perehtyvät projektin vaiheisiin ja periaatteisiin sekä projektin suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Hyvinvointiklinikalla toteutuvan harjoittelun tavoitteena on oppia toimimaan projektiryhmän jäsenenä.
7F00BA39-3006
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
7F00CV74-3006
Kahdella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa harjoittelujakso Espanjan aurinkorannikolla osittain Aurinkorannikon suomalaisella koululla terveydenhoitajan ohjauksessa ja osittain Benalmadenan Suomalaiset ry:n tarpeisiin. Hyvinvointiklinikalla harjoittelevat opiskelijat valmistautuvat klinikan projektien toteuttamiseen jo ennen harjoittelun alkamista. He suorittavat yhden opintopisteen laajuiset projektiopinnot virtuaalisesti. Näin opiskelijat perehtyvät projektin vaiheisiin ja periaatteisiin sekä projektin suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Hyvinvointiklinikalla toteutuvan harjoittelun tavoitteena on oppia toimimaan projektiryhmän jäsenenä.
7F00EB44-3002
Opintojaksoon sisältyy arvioitavina asioina fysiologian teoriakoe ja tutortoiminnan numeraalinen arviointi, joiden arviointikriteerit tuodaan esille opintojakson Tabulassa. Alla kuvatut arviointikriteerit on tarkoitettu käytettäväksi opintojakson aikana tehtävien oppimispäiväkirjan ja syventävä työn perustaksi.
7F00EB46-3002
Arviointiin sisältyy hierontatilanteen arviointi. Arviointi on hyväksytty / hylätty ja arviointikriteerit tuodaan esille opintojakson Tabulassa. Käytännön kokeen arviointikriteerit on kuvattu alla.
7F00EB90-3001
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
7F00EB90-3002
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
7F00EX84-3025
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.