Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
3H00CD06-3011
Planned learning activities and teaching methods Lectures, team work and case studies
1L00ET92-3007
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
2E00EX10-3002
Toteutus järjestetään kysynnän mukaan. Toteutuksen osia voidaan järjestää myös englanniksi.
7R00FH14-3003
Verkko-opinto, itsenäinen työskentely. Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.
7S00EM18-3001
Opintojakso tarkoitettu ensisijaisesti sosionomi-opiskelijoille
7S00EM18-3004
Opintojakso tarkoitettu ensisijaisesti sosionomi-opiskelijoille