Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
7R00FH14-3004
Verkko-opinto, itsenäinen työskentely. Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.
7B00FW70-3001
Toteutustapa: Videoluennot, itsenäinen opiskelu tehtävien ja materiaalien avulla, kaksi online-ohjausta ja oman artikkelin kirjoittaminen.
NN00FX05-3001
Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista Puistofilosofia-tapahtuman alustuksiin ja keskusteluihin fyysisesti paikan päällä Ikaalisissa.