Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus Poista rajaukset
TK00FT61-3001
Tuula-Maria Rintala, yliopettaja p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala@tuni.fi
TK00FW34-3001
Kurssin rakenne, aikataulu ja arviointi Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin on osittainen verkkokurssi. Laajin tehtävistä on pienryhmätyö, joka toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä. Ryhmiin jakaudutaan jo ensimmäisellä lähikerralla ja tämän jälkeen ryhmä päättää oman työnsä teeman, aikataulun ja mahdollisesti jo myös työkalut. Suunnitelma hyväksytetään opettajilla.
TK00FW34-3002
Kurssin rakenne, aikataulu ja arviointi Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin on osittainen verkkokurssi. Laajin tehtävistä on pienryhmätyö, joka toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä. Ryhmiin jakaudutaan jo ensimmäisellä lähikerralla ja tämän jälkeen ryhmä päättää oman työnsä teeman, aikataulun ja mahdollisesti jo myös työkalut. Suunnitelma hyväksytetään opettajilla.
TK00FY40-3001
Opintojaksoon liittyvää ohjattua harjoittelua ei järjestetä täydennnyskoulutuksena. Opintojaksoon liittyvä tenttimateriaali: -Karma, A.; Kinnunen, T,; Palovaara M.; Perttunen, J. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro. (koko teos) -Anttila, Veli-Jukka et al. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 7. uudistettu, tarkistettu painos. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018 - s. 120-165 hyvät hoitokäytännöt ja varotoimet (sisältää käsihygienian ja vaatetuksen sekä eristykset) - s. 168-197 leikkaustoiminnan infektiot ja niiden välttäminen - s. 214-224 verisuonikatetreihin liittyvät infektiot - s. 281-284 anestesiaan liittyvät infektiot - s. 410-451 sairaala- ja välinehuolto -Karhumäki, Tuula, Hirvonen, Kaisa, and Ylitupa, Eija. Välinehuolto. Tästä kirjasta luku sterilointi. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2017 -Lukkarinen H. & al. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheen seurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hoitotyön tutkimussäätiö, Hotus. file:///C:/Users/koreli/AppData/Local/Temp/kk-heraamohoito.pdf Artikkelit: Spirium 4/2019. Kouvolainen, T.;Pitkäjärvi, M. & Rauta, P. Perioperatiivisten sairaanhoitajien tieto leikkauspotilaan hypotermian ehkäisystä ja hoidosta. Pinsetti 2012/4, Leikkaushoitajan aseptinen ja välitön toimenpiteen jälkeinen toiminta Spirium 1/2016 (28-29). Alahuhta S, Olkkola K, Reinikainen M & Yli-Hankala A. ASA-luokitus on suomennettu uudelleen. Spirium 2012/4, Hanna Illman, Lihasrelaksaation monitorointi käytännön työssä Pinsetti 2/2016. 12-13. Keränen E. Infektioiden torjunta hoitotyössä. Spirium 2/2019. Ahtiainen, M. Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ehkäiseminen perioperatiivisessa hoitotyössä. Spirium 4/2018. Honkanen, D. & Aromaa, P. Miten jälkirelaksaatio tunnistetaan heräämötyössä? Pinsetti 3/2016. 23-25. Perttunen J. Näyttöön perustuvaa perioperatiivista hoitotyötä. Finnanest 5/2015. Yli-Hankala A. Tahaton hereillä olo. Spirium 4/2015. Saari, T. Tavoiteohjattu infuusio. Pinsetti 4/2019. Jansson H. & Weiler J. Kirurgiset instrumentit - mitä instrumenteista on hyvä tietää. Pinsetti 3/14. Särkijärvi, A. 2014. Hyvä leikkausasento perioperatiivisen hoidon tukena.