Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus Poista rajaukset
TK00FT61-3001
Tuula-Maria Rintala, yliopettaja p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala@tuni.fi
TK00FU72-3002
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opetusmuotoina ovat luennot, käytännön harjoitustunnit, kirjallisuuteen tutustuminen sekä case- ja oppimistehtävät. Opiskelijan kokonaistyömäärä on noin 270 h. Toteutamme koulutuksen 19.4.–30.10. välisenä aikana. Koulutukseen sisältyy 10 lähipäivää.