Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus ja myytävät palvelut (TAMK EDU) Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5K00DA09-3004
Hyväksytysti suoritettuna opintojakso oikeuttaa 1 op suuruiseen osittaiseen hyväksilukuun Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksolla 5K00CV72 IoT-projekti (5 op).
3H00FF18-3001
Kansainvälistyminen 1, 2 op:ta on osa Myynnin menestystekijät 3H00DP04 5 op -opintojaksoa
7B00FH70-3001
Osa Preanalytiikka ja näytteenottotoiminta 7op -opintojaksoa.