Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus ja myytävät palvelut (TAMK EDU) Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5O00FG26-3001
Opintojakso vastaa yhden opintopisteen osalta Orgaaninen syntetiikka 5O00CE67 ja yhden opintopisteen osalta Mikrobiologian laboratoriotyöt 5O00CE60 opintojaksoja.
5K00DA09-3004
Hyväksytysti suoritettuna opintojakso oikeuttaa 1 op suuruiseen osittaiseen hyväksilukuun Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksolla 5K00CV72 IoT-projekti (5 op).
7F00FF68-3001
Opintojakso korvaa 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista 7F00EB44 Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8 - 8 op 7F00EB46 Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5 - 5 op