Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus ja myytävät palvelut (TAMK EDU) Poista rajaukset
5K00DA09-3004
Hyväksytysti suoritettuna opintojakso oikeuttaa 1 op suuruiseen osittaiseen hyväksilukuun Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksolla 5K00CV72 IoT-projekti (5 op).
5N00EK79-3022
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK86-3017
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
1L00FK95-3001
Toteutustapa: Aloituswebinaari, jonka jälkeen opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna itsenäisesti.