Valitut rajaukset: none Poista rajaukset
Rajaa hakua
Toteutustapa
Koulutus
Näytä kaikki (79)
Yksikkö
Näytä kaikki (58)
5R00BF07-3033
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3034
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF08-3020
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF08-3021
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF08-3022
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF08-3023
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF12-3005
Kirjallisuus: Ratu-aineisto ja erikseen sovittava kirjallisuus. Opetusmenetelmät: Ohjattu itsenäinen projektityöskentely, raportointi ja seminaariesitys.
5R00BF15-3021
Suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta on valmiudet mennä rakennustyömaalle harjoittelemaan ensimmäisenä välikesänä.
5R00BF18-3007
Luentomateriaali ilmoitetaan kurssin alussa
5R00BF20-3010
Kirjallisuus: Luentomoniste, Isännöitsijän käsikirja, voimassaoleva asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BF21-3007
Kirjallisuus: Luentomoniste sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoituskokoukset ja neuvottelut, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti.
5R00BF24-3012
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BF24-3014
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BF33-3005
Kirjallisuus: Liimapuu käsikirja, RIL (Puurakenteiden suunnitteluohje). Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia, harjoitustyö sekä itsenäistä työskentelyä. Demonstraatioita laboratoriossa. Opetuskieli suomi.
5R00BF76-3007
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset sekä harjoitustyö ja tentti.
5R00BH38-3005
Edeltävät opinnot: Statiikka, Lujuusoppi, Statiikan jatkokurssi ja Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi Kirjallisuus: Luentomoniste, Matti Hakala, Lujuusopin elementtimenetelmä, Hannu Outinen Lujuusopin elementtimenetelmän käyttö Opetusmenetelmät Aktivoiva luento, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, harjoitukset ja tentti.
5R00BH71-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste ja Manner: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös (tuorein painos) sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI05-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BI06-3007
Kirjallisuus: Ratu-aineisto ja tapauskohtaisesti sovittava kirjallisuus. Opetusmenetelmät: yhteistoiminnallinen oppiminen, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitustyöt, raportti/työselostus, ryhmäopiskelu, ongelmalähtöinen opiskelu, projektityöskentely ja loppuseminaari.
5R00BN61-3005
Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Opetuskieli suomi.