Valitut rajaukset: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
7B00EG05-3006
Opintojakson opetukseen voi myös kansainvälisessä vaihdossa oleva opiskelija osallistua. Arviointimenetelmät ja arvioinnit perusteet: Kirjallinen lopputentti Suullinen esitys Palautettavat kirjalliset tehtävät Aktiivinen osallistuminen suullisiin pienryhmäharjoituksiin Kontaktitunneille valmistautuminen Itsearviointi Aikatalulujen noudattaminen
7B00EG08-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun hoitotaitojen opetustiloissa ja ensiapuharjoituksia. Opintojakso oltava suoritettuna ennen 1. opintovuoden ohjattua harjoittelua.
7B00EG09-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa. Suoritus edellyttää osallistumista opetukseen ellei ole saanut hyväksilukua. Ko. opintojakson suoritus on edellytys Preanalytiikan, vieritestien perusharjoittelu ja potilastutkimukset 7B00EG37opintojaksolle osallistumiseen.
7B00EG14-3007
Arviointimenetelmät Arviointi perustuu väli- ja loppuarvioinneista saatuihin pistemääriin, painotus ja vähimmäispistemäärät ilmoitetaan toteutuksessa.
7B00EG19-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG19-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG20-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG21-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa. Kaikille harjoitustunneille osallistuminen on pakollista.
7B00EG25-3004
Kurssi sisältää itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä ja seminaarin. Kurssin lopussa on soveltava loppukoe.
7B00EG27-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa
7B00EG27-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa
7B00EG33-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa.
7B00EG34-3007
Opintojaksoon sisältyy harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG35-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.