Valitut rajaukset: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
7B00EG19-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG19-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG25-3004
Kurssi sisältää itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä ja seminaarin. Kurssin lopussa on soveltava loppukoe.
7B00EG30-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa.
7B00EG31-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa.
7B00EG31-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa.
7B00EG39-3004
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG40-3004
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG41-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG43-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00EG53-3002
Opinnäytetyö arvioidaan TAMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti. Opintojakson suoritusmerkinnän saa: - palauttanut hyväksytyn opinnäytetyön - opinnäytetyö on käynyt läpi hyväksytysti plagioinnin tunnistuksen - opiskelija on esittänyt työnsä ja osallistunut opinnäytetyöseminaareihin sekä tehnyt arvioinnit - kirjoittanut kypsyysnäytteen -laatinut posterin ja osallistunut TAMK tutkii ja kehittää -päivään -luovuttanut opinnäytetyön joko kirjastoon tai Theseus-verkkoportaaliin