Valitut rajaukset: Kliininen asiantuntija YAMK Poista rajaukset
7L00FT63-3003
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on TAMKilla.
7L00FU31-3003
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla.
7L00FU33-3002
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla.
7L00FU34-3002
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on TAMKilla.
7L00GC26-3001
Opintojakso on osa kliinisen asiantuntijan mielenterveys- ja päihdetyön opintojen kokonaisuutta ja sille voivat osallistua näissä opinnoissa opiskelevat tutkinto- ja polkuopiskelijat. Opintojakso kytkeytyy läheisesti kliinisen mielenterveys- ja päihdetyön opintojaksoihin, kulkien näiden opintojaksojen rinnalla koko koulutuksen ajan. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista myös kllinisen asiantuntijan mielenterveys- ja päihdetyön opintojen muille opintojaksoille.