Valitut rajaukset: Sosiaaliala YAMK Poista rajaukset
NY00EC67-3004
Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TAMKin tki-toiminnan kanssa ja osaamisvaatimuksilla sekä sisällöillä pyritään mahdollistamaan opiskelijan osallistuminen IPMAn sertifioitu projektiosaaja -kokeeseen (IPMA Level D tai C työkokemuksesta riippuen). Opintojakson teoreettisen osan toteutus valtaosin virtuaalinen http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/PRY_IPMA_Sertifiointi_Hakijan_ohje_D.pdf
NY00EC67-3005
Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TAMKin tki-toiminnan kanssa ja osaamisvaatimuksilla sekä sisällöillä pyritään mahdollistamaan opiskelijan osallistuminen IPMAn sertifioitu projektiosaaja -kokeeseen (IPMA Level D tai C työkokemuksesta riippuen). Opintojakson teoreettisen osan toteutus valtaosin virtuaalinen http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/PRY_IPMA_Sertifiointi_Hakijan_ohje_D.pdf
NY00FD95-3001
Opintojakso on osa yhdessä yliopiston kanssa järjestettävää opintokokonaisuutta "Johtamisviestintä valinnaisina opintoina, 20 op", johon kuuluvat seuraavat opintojaksot PVAA06 Organisaatioviestintä, 5 op (EQF 6) PVMS11 Viestinnän johtaminen, 5 op (EQF 6) PVMS02 Vuorovaikutteinen johtajuusviestintä, 5 op (EQF 7) ja tämä opintojakso NY00FD95 (yliopistolla koodi PVMS12) Johtamisviestinnän analyysi, 5 op (EQF 7)