Valitut rajaukset: Sosiaaliala YAMK Poista rajaukset
7Z00EL09-3003
Opintojakso voi toteutua myös kansainvälisen intensiiviviikon, kv-vaihdon tai kv-vertailevan tutkimuksen kautta.
NY00FJ82-3017
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - empiirisen ja/ tai teoreettisen osuuden toteuttaminen ja kirjallisen raportin kirjoittaminen - menetelmäopinnot - tietosuojailmoitus - opinnäytetyöseminaareihin ja ohjaustilanteisiin osallistuminen ja vertaisarviointi