Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG19-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG39-3003
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG40-3003
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG41-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG43-3003
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00EY28-3003
Molekyylibiologian ohjattu harjoittelu on vaihtoehto mikrobiologian tai patologian harjoittelulle.
7B00FP05-3001
Opintojakso oltava suoritettu ennen 1.opintovuoden ohjattua harjoittelua.