Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG20-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG21-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa. Kaikille harjoitustunneille osallistuminen on pakollista.
7B00EG27-3004
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa
7B00FP05-3001
Opintojakso oltava suoritettu ennen 1.opintovuoden ohjattua harjoittelua.