Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Toteutustapa
Koulutus
Näytä kaikki (50)
Ilmoittautuminen
5E00BN54-3004
The course in Scientific Methods is taught during autumn term of the 3rd study year.
5J00ET14-3002
Kurssi voi olla suomeksi tai englannisksi osallistujien kielitaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoista muista YAMK ohjelmista.
5J00ET20-3002
Kurssi voi olla suomeksi tai englanniksi osallistujien kieltaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoita muista YAMK ohjelmista.
5J00ET50-3001
Opiskelija hankkii kehittämistehtävän aiheen itse ja kohdeorganisaatio nimeää kehittämistehtävälle organisaatiosta yhteyshenkilön. Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta- tai rinnakkaisaineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Kukin opiskelija esittelee työtään opinnäytetyöseminaarissa. Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen on pakollista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyön alalta artikkeli, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyö tulee saada valmiiksi ja hyväksytyksi opintojen alusta lukien kuudennen periodin loppuun mennessä.