Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Toteutustapa
Koulutus
Näytä kaikki (52)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5B00BM92-3010
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5B00CL87-3011
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00CL87-3012
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00FM98-3001
Raportti arvioidaan ja käytetään plagioinnintunnistusohjelman kautta.
5C00BG91-3006
Opiskelija pitää tehtäväpäiväkirjaa ja suorittaa aikataulussa sovitut tehtävät keräten samalla portfoliota osoittaakseen osaamisensa. Suorituksen arviointi tapahtuu portfolion perusteella. Opintopistemäärä voi vaihdella suorituksen suuruuden perusteella. Projektin opiskelijat valitaan hakuprosessin kautta. Kurssin voi korvata vaihto-ehtoisilla muilla opinnoilla, jotka hyväksytetään HOPSin avulla.
5C00BK82-3006
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii opinnäytetyön aiheen teollisuudesta tai julkiselta sektorilta. Myös opiskelijan omista aiheista on mahdollista tehdä opinnäyte, mutta tätä ei suositella. Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään kokonaisuuteen. Se voi olla yksi projekti tai osa monialaista projektia tai tutkimusta. Kaikki opinnäytteet ovat julkisia.
5C00ES90-3001
Puolustusvoimien johtamisopinnot eivät anna vapautusta tästä opintojaksosta, koska sisältö on erilainen.
5C00ET12-3001
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii opinnäytetyön aiheen teollisuudesta tai julkiselta sektorilta. Myös opiskelijan omista aiheista on mahdollista tehdä opinnäyte, mutta tätä ei suositella. Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään kokonaisuuteen. Se voi olla yksi projekti tai osa monialaista projektia tai tutkimusta. Kaikki opinnäytteet ovat julkisia.