Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Toteutustapa
Koulutus
Näytä kaikki (51)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5J00ET14-3002
Kurssi voi olla suomeksi tai englannisksi osallistujien kielitaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoista muista YAMK ohjelmista.
5J00ET20-3002
Kurssi voi olla suomeksi tai englanniksi osallistujien kieltaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoita muista YAMK ohjelmista.
5J00ET50-3001
Opiskelija hankkii kehittämistehtävän aiheen itse ja kohdeorganisaatio nimeää kehittämistehtävälle organisaatiosta yhteyshenkilön. Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta- tai rinnakkaisaineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Kukin opiskelija esittelee työtään opinnäytetyöseminaarissa. Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen on pakollista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyön alalta artikkeli, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyö tulee saada valmiiksi ja hyväksytyksi opintojen alusta lukien kuudennen periodin loppuun mennessä.
5J00ET50-3002
Opiskelija hankkii kehittämistehtävän aiheen itse ja kohdeorganisaatio nimeää kehittämistehtävälle organisaatiosta yhteyshenkilön. Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta- tai rinnakkaisaineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Kukin opiskelija esittelee työtään opinnäytetyöseminaarissa. Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen on pakollista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyön alalta artikkeli, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyö tulee saada valmiiksi ja hyväksytyksi opintojen alusta lukien kuudennen periodin loppuun mennessä.
3Y00DR30-3001
Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta-aineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte voidaan tehdä englanniksi, mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla.