Valitut rajaukset: Media-alan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
2E00EW09-3004
Tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmat -jakson voi suorittaa myös alkukartoituksen ja näyttöjen perusteella ennen opintojakson alkamista, mikäli opiskelijalla on aiempaa kokemusta tai opintoja toteutuksella käsiteltävistä aiheista ja ohjelmistoista.
2E00EW14-3004
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW15-3004
Luovan sisällöntuotannon opintosuunnan opiskelijoille.
2E00EW18-3005
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EW61-3003
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
2E00EW82-3003
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.