Valitut rajaukset: Media-alan koulutus Poista rajaukset
2E00BR02-3008
Arviointi perustuu media-alan yhteisiin arviointikriteereihin ks. https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/arviointi-koulutuskohtaiset Arvioinnin kohteena ovat erityisesti projekti- ja prosessiosaaminen sekä taiteellinen, tekninen ja tuotannollinen osaaminen.
2E00BR03-3006
Jakso pohjustaa opinnäytteen suunnittelua. Valinnainen Opinnäyteprojektin kehittämö 2 (10 op) on tarkoitettu suurten lopputyöprojektien jatkokehitykseen.
2E00BR71-3007
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. vuoden syksyn TV-kurssien kanssa.
2E00BR72-3006
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. vuoden syksyn TV-kurssien kanssa.