Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2E00EW14-3003
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW15-3003
Luovan sisällöntuotannon opintosuunnan opiskelijoille.
2E00EW18-3004
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EW82-3003
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.