Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5K00CV25-3006
Kurssin toteutusmuodon takia ei myöhästyneet ilmoittautumiset ole mahdollisia.
3H00CQ26-3004
Opintojakso on osa KAUPPA JA YRITTÄJYYSOPINTOJA (YHTEENSÄ 15OP, 3X5OP) Kauppa ja yrittäjyys -verkko-oppimisympäristö on K-kauppiasliiton ammattikorkeakouluille rakentama vähittäiskauppaa ja kauppiasyrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Tavoitteena on, että amk-opiskelija: • saa kokonaiskuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä • osaa määritellä kaupan kohderyhmiä • osaa vähittäiskaupan kilpailukeinot • osaa soveltaa laatuajattelua vähittäiskauppaan • osaa käyttää vähittäiskaupan henkilöstöjohtamisen työvälineitä osastotasolla • osaa tulkita vähittäiskaupan tunnuslukuja osastotasolla • osaa suunnitella vähittäiskaupan toimintaa ja taloutta osastotasolla • omaa valmiuksia myös kaupan alan yrittäjyyteen
3H00DM47-3001
Opintojakson suorittamalla voi korvata sisäisen laskentatoimen perusopintoja joko liiketalouden päivä- tai monimuototutkinnoissa seuraavasti: • Liiketalous, päivä, korvaa seuraavat opintojaksojen osat (firman talouden suunnitteluun ja seurantaan pitää silti osallistua) - Firman käynnistäminen 3H-301, talouden ABC 2 op - Kannattava firma 3H-303, taloussuunnittelu 1 op - Yrityksen talous ja sijoittaminen 2 op • Liiketalous, monimuoto, myyntiosaaminen, korvaa seuraavat osat - Yrityksen perustoiminnot 3H00CU29, kannattavuus 2 op - Business Canvas ja ansaintamallit 3H00CU30, budjetointi 1,5 op - Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 3H00CU34 , hinnoittelu 2 op
3H00DM72-3001
Korvaavuus: 2 opintopistettä opintojaksosta Maailmantalouden haasteet 3H00CU45