Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutus
Näytä kaikki (35)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
3H00DZ53-3005
Opintojakso on verkkokurssi ja sisältää • verkko-opiskelua Tabulassa annetun materiaalin pohjalta • ryhmätöitä • itsenäistä työskentelyä
1L00FH16-3001
Kurssilla tehdään harjoitustyönä yritysidean työstäminen ja liiketoiminnan suunnittelu Business Model Canvaksen avulla.
1L00FH43-3001
Koulutukseen sisältyy 5 webinaaria ja tehtäviä tutkivan oppimisen lähestymistapaa soveltaen. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumis-ta webinaareihin sekä työskentelyä muuna aikana yksin ja pienryhmässä (verkossa). Opintojaksolla käytetään Digma-verkko-oppimisalustaa. Opintojak-son aikana tuotetaan yksilö- ja pienryhmätöinä oman ideoinnin pohjalta pedagogisia sovelluksia, joita esitellään ja opetetaan toisille osallistujille.
3E00EJ08-3001
Also available as an open-access knowledge resource without enrolment
3H00CQ24-3005
Opintojakso on osa KAUPPA JA YRITTÄJYYSOPINTOJA (YHTEENSÄ 15OP, 3X5OP) Kauppa ja yrittäjyys -verkko-oppimisympäristö on K-kauppiasliiton ammattikorkeakouluille rakentama vähittäiskauppaa ja kauppiasyrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Tavoitteena on, että amk-opiskelija: • saa kokonaiskuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä • osaa määritellä kaupan kohderyhmiä • osaa vähittäiskaupan kilpailukeinot • osaa soveltaa laatuajattelua vähittäiskauppaan • osaa käyttää vähittäiskaupan henkilöstöjohtamisen työvälineitä osastotasolla • osaa tulkita vähittäiskaupan tunnuslukuja osastotasolla • osaa suunnitella vähittäiskaupan toimintaa ja taloutta osastotasolla • omaa valmiuksia myös kaupan alan yrittäjyyteen
3H00CQ25-3005
Opintojakso on osa KAUPPA JA YRITTÄJYYSOPINTOJA (YHTEENSÄ 15OP, 3X5OP) Kauppa ja yrittäjyys -verkko-oppimisympäristö on K-kauppiasliiton ammattikorkeakouluille rakentama vähittäiskauppaa ja kauppiasyrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Tavoitteena on, että amk-opiskelija: • saa kokonaiskuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä • osaa määritellä kaupan kohderyhmiä • osaa vähittäiskaupan kilpailukeinot • osaa soveltaa laatuajattelua vähittäiskauppaan • osaa käyttää vähittäiskaupan henkilöstöjohtamisen työvälineitä osastotasolla • osaa tulkita vähittäiskaupan tunnuslukuja osastotasolla • osaa suunnitella vähittäiskaupan toimintaa ja taloutta osastotasolla • omaa valmiuksia myös kaupan alan yrittäjyyteen