Valitut rajaukset: TAMK Kielet ja viestintä Poista rajaukset
N-KV572-3055
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3057
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV574-3016
The course is taught in English and it is also suitable for non-Finnish students, including exchange students. The students study independently in on-line learning environment and return the assignments according to the instructions given in on-line learning environment. There are no contact lessons except for the exam, which is done on paper either at TAMK or at the student's own university or UAS. To pass the course, the student must pass the exam, complete all tasks given in on-line learning environment by their dead-lines and participate in on-line discussions. During the course, the students are also expected to read a novel in English (from a list of novels given during the course) and to write an essay about it in groups using on-line learning environment tools.
N-KV574-3017
The course is taught in English and it is also suitable for non-Finnish students, including exchange students. The students study independently in on-line learning environment and return the assignments according to the instructions given in on-line learning environment. There are no contact lessons except for the exam, which is done on paper either at TAMK or at the student's own university or UAS. To pass the course, the student must pass the exam, complete all tasks given in on-line learning environment by their dead-lines and participate in on-line discussions. During the course, the students are also expected to read a novel in English (from a list of novels given during the course) and to write an essay about it in groups using on-line learning environment tools.
N-KV585AV-3014
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kontaktitunneilla opintojaksototeutuksen alkaessa. Opetusmenetelmät: Aktivoiva lähiopetus, vuorovaikutteiset ja soveltavaa oppimista tukevat harjoitukset audiovisuaalisessa oppimisympäristössä. Opetuskieli: suomi Vuosi: Liiketalous: 2. opintovuosi, muut koulutusohjelmat: ei rajoitusta
N-KV598F-3053
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi
N-KV598F-3054
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi
N-KV598F-3055
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi