Valitut rajaukset: TAMK Kielet ja viestintä Poista rajaukset
N-00DI35-3004
The evaluation is based on a spoken presentation about an aspect of Finnish culture (of the student’s choosing) and an open-book exam. The grading scale is 1-5.
N-KV572-3058
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV586BV-3010
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kontaktitunneilla opintojaksototeutuksen alkaessa. Opetusmenetelmät: Aktivoiva lähiopetus, vuorovaikutteiset ja soveltavaa oppimista tukevat harjoitukset audiovisuaalisessa oppimisympäristössä. Opetuskieli: suomi Vuosi: Liiketalous: 2. opintovuosi, muut koulutusohjelmat: ei rajoitusta
N-KV598F-3056
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi
N-KV598F-3057
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi
N-KV598F-3058
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi
NV00CR09-3012
The English course in speaking and listening is aimed at students who wish to improve their pronunciation in English, learn to listen to and comprehend spoken English better and who want to improve their skills in on-line collaboration and the use of contemporary on-line discussion tools. The course is also suitable for all students from all degree programmes. It is also suitable for exchange students as the teaching language of the course is English. This is a fully on-line course with no classroom meetings. The course consists of both independent work as well as a small final project which will be done in groups. Even though the course has a schedule with set deadlines, the students need to be able to also work independently.