Valitut rajaukset: Liiketalous Poista rajaukset
3H-337-3013
osa opinnoista voidaan toteuttaa englanniksi, jos mukana esim. vaihto-opiskelijoita
3H-343-3008
Kirjaesseillä voi suorittaa 1-5 opintopistettä. Kirjaesseen pituus on 2-5 sivua. Kirjat on pisteytetty valintaoppaassa vaatimustason mukaan asteikolla 1-3 (3 p = 1 op). Huom! Valintaoppaassa kirjan kohdalla olevat tähdet eivät ole pisteitä, pisteet ovat numeroilla tähtien alla. Valintaoppaana käytetään Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat : valintaopas, uusin painos, koonnut ja toimittanut Johannes Partanen, Jyväskylä : Partus.
3H00CA72-3007
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan teorian pohjalta tuottamiin kirjallisiin dokumentteihin. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00CD06-3007
Planned learning activities and teaching methods Lectures, team work and case studies
3H00CD43-3009
Opiskelija voi suorittaa 15 opintopisteen laajuisen 2-harjoittelun ohjatusti tai hyväksilukea harjoittelun aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai aikaisemmalla alan osaamisella, joka on tradenomin työtehtävien alalta. Ohjattu harjoittelu on pääsääntöisesti päätoimista ja täysipäiväistä. Suoritusjakson tulee olla 400 h. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee osallistua harjoitteluorientaatioon ja hyväksyttää harjoittelupaikka ohjaajallaan. Harjoittelusta laaditaan kirjallinen sopimus. Harjoitteluajalta opiskelija kirjoittaa viikkomuistiota sekä alku- ja loppuraportin. Harjoitteluun kuuluu kehittämistehtävä, jonka sisällöstä sovitaan ohjaajan kanssa. Em. harjoittelun suorittamistapojen lisäksi aikuisopiskelija, joka työskentelee opintojensa aikana työtehtävissä, voi suorittaa harjoittelun kirjoittamalla itsearviointiraportin opintojen loppuvaiheessa.
3H00CD46-3005
Arvioidaan opinnäytetyöskentelyn kriteereiden mukaan.
3H00CK46-3023
Opintojaksokokonaisuus (15 op) muodostuu Opinnäytetyön käynnistäminen (5 op) ja Opinnäytetyön raportointi (10 op) -opintojaksoista. Opintokokonaisuuden numeraalinen arvio merkitään Opinnäytetyön raportointi opintojaksolle.