Valitut rajaukset: Projektitoimisto Poista rajaukset
TA00GB91-3001
Kurssin sisältö on niin laaja, että kurssin aihealueita on suunniteltu syvennettävän käytännön harjoitteluissa.
TA00GB92-3001
Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä hankkeen partneriverkoston yritysten kanssa. Opintojaksolla on tiivis yhteys Tapahtumaturvallisuus-kurssiin sekä Harjoittelu 1 -jaksoon.
TA00GB93-3001
Harjoittelussa noudatetaan sopimusten, vastuiden ja vakuutusten osalta TAMKin harjoittelukäytäntöjä.