Valitut rajaukset: Pedagogiset ratkaisut Poista rajaukset
5N00BE52-3140
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EI72-3024
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
1L00ET88-3007
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET88-3008
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET92-3007
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET92-3008
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00FH43-3002
Koulutukseen sisältyy 5 webinaaria ja tehtäviä tutkivan oppimisen lähestymistapaa soveltaen. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumis-ta webinaareihin sekä työskentelyä muuna aikana yksin ja pienryhmässä (verkossa). Opintojaksolla käytetään Digma-verkko-oppimisalustaa. Opintojak-son aikana tuotetaan yksilö- ja pienryhmätöinä oman ideoinnin pohjalta pedagogisia sovelluksia, joita esitellään ja opetetaan toisille osallistujille.
1L00FK95-3002
Toteutustapa: Aloituswebinaari, jonka jälkeen opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna itsenäisesti.
N-KV572-3063
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3064
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3067
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3069
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV574-3019
The course is taught in English and it is also suitable for non-Finnish students, including exchange students. The students study independently in on-line learning environment and return the assignments according to the instructions given in on-line learning environment. There are no contact lessons except for the exam, which is done on paper either at TAMK or at the student's own university or UAS. To pass the course, the student must pass the exam, complete all tasks given in on-line learning environment by their dead-lines and participate in on-line discussions. During the course, the students are also expected to read a novel in English (from a list of novels given during the course) and to write an essay about it in groups using on-line learning environment tools.
N-KV598F-3063
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi