Valitut rajaukset: Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri Poista rajaukset
N-KV572-3065
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3066
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3068
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3069
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV586BV-3011
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kontaktitunneilla opintojaksototeutuksen alkaessa. Opetusmenetelmät: Aktivoiva lähiopetus, vuorovaikutteiset ja soveltavaa oppimista tukevat harjoitukset audiovisuaalisessa oppimisympäristössä. Opetuskieli: suomi Vuosi: Liiketalous: 2. opintovuosi, muut koulutusohjelmat: ei rajoitusta
N-KV598F-3065
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi
N-KV603-3017
Kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielen perusrakenteita vahvistaakseen kielipohjaa. Kurssi on verkkokurssi.
NV00CR09-3014
The English course in speaking and listening is aimed at students who wish to improve their pronunciation in English, learn to listen to and comprehend spoken English better and who want to improve their skills in on-line collaboration and the use of contemporary on-line discussion tools. The course is also suitable for all students from all degree programmes. It is also suitable for exchange students as the teaching language of the course is English. This is a fully on-line course with no classroom meetings. The course consists of both independent work as well as a small final project which will be done in groups. Even though the course has a schedule with set deadlines, the students need to be able to also work independently.