Valitut rajaukset: Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri Poista rajaukset
N-KV572-3078
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV572-3079
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
N-KV586BV-3012
Kirjallisuus: Ilmoitetaan kontaktitunneilla opintojaksototeutuksen alkaessa. Opetusmenetelmät: Aktivoiva lähiopetus, vuorovaikutteiset ja soveltavaa oppimista tukevat harjoitukset audiovisuaalisessa oppimisympäristössä. Opetuskieli: suomi Vuosi: Liiketalous: 2. opintovuosi, muut koulutusohjelmat: ei rajoitusta
N-KV598F-3072
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi
N-KV598F-3073
Additional information Finnish is studied in small groups with native students as tutors. No previous studies needed, but it is recommended to start studying with the web material Uuno, www.uuno.tamk.fi