Valitut rajaukset: Humanistinen ja kasvatusala Poista rajaukset
1L00BQ57-3076
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Opintojakson arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ57-3077
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Opintojakson arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ57-3078
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Opintojakson arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ57-3079
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Opintojakson arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ58-3070
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea korvaamalla tai sisällyttämällä korkeakoulutasoisten kasvatustieteen opintojen perusteella. Opintojakson arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa. Opintojaksoon liittyvää kirjallisuutta, (joista valitaan 2 teosta): Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. Jantunen, T. & Ojanen. E (toim.) 2011. Sydämen sivistys – Kasvatuksen ytimessä. Helsinki: Aurinko Kustannus. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. Kasvatuspsykologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. Nummenmaa, L. 2010. Tunteiden psykologiaa. Helsinki: Tammi. Nurmi, J., Ahonen T. ym. 2010. Ihmisen psykologinen kehitys. 1.-4. painos. Helsinki: Sanoma Pro. Sinkkonen, J. 2008. Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun? Helsinki: WSOY.
1L00BQ58-3071
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea korvaamalla tai sisällyttämällä korkeakoulutasoisten kasvatustieteen opintojen perusteella. Opintojakson arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa. Opintojaksoon liittyvää kirjallisuutta, (joista valitaan 2 teosta): Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. Jantunen, T. & Ojanen. E (toim.) 2011. Sydämen sivistys – Kasvatuksen ytimessä. Helsinki: Aurinko Kustannus. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. Kasvatuspsykologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. Nummenmaa, L. 2010. Tunteiden psykologiaa. Helsinki: Tammi. Nurmi, J., Ahonen T. ym. 2010. Ihmisen psykologinen kehitys. 1.-4. painos. Helsinki: Sanoma Pro. Sinkkonen, J. 2008. Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun? Helsinki: WSOY.
1L00BQ59-3068
Toteutus: Opintojaksolla suunnitellaan omaa opetusta, toimitaan opettajana ja ohjaajana ammatillisessa koulutuksessa, annetaan vertaispalautetta sekä toimitaan yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja on kokenut opettaja ja ohjaaja, joka antaa osaamisensa ja asiantuntemuksensa opettajaopiskelijan käyttöön. Opetus- ja ohjaamisharjoittelu sisältää seuraavat asiat - opetus- ja ohjaamisharjoittelu -opintojakson tavoitteiden pohjalta omaa kehittymistä tukevien tavoitteiden laatiminen ja niiden toteutumisen arviointi - yhden opintojakson suunnittelu - tuntisuunnitelmien tekeminen 30 tunnista, tuntien toteutus sekä toteutuksen arviointi suunnitelmien perusteella - lyhyen yhteenvedon laatiminen jokaisen tunnin jälkeen omasta toiminnasta ja oppimisesta - yhteistyö ohjaavan opettajan kanssa (alkukeskustelu + neljä opetuskertaa palautteineen + loppukeskustelu) - toimiminen vertaisarvioijana toiselle opettajaopiskelijalle 5 kertaa (suullinen ja kirjallinen palaute tuntisuunnitelmista tai tuntien toteuttamisesta). Opettajana toimivat voivat tehdä harjoittelunsa omassa työssään. Opettajaopiskelijat, jotka eivät vielä toimi oppilaitoksessa opetustehtävissä, hankkivat itselleen harjoittelupaikan. Opintojakson päättyessä pienryhmä kokoontuu keskustelemaan oppimiskokemuksistaan ja laatii niistä yhteisen raportin. Aihetta käsitellään opintokokonaisuus 2:n seminaarissa. Samalla opettaja-opiskelija kerää kokemuksistaan aineistoa Opettajuuden käsikirjaan. Toteutusta voidaan eriyttää opettaja-/kouluttajakokemuksen ja harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Hyväksilukeminen: Opintojaksoa ei voida hyväksilukea. Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ59-3079
Toteutus: Opintojaksolla suunnitellaan omaa opetusta, toimitaan opettajana ja ohjaajana ammatillisessa koulutuksessa, annetaan vertaispalautetta sekä toimitaan yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaava opettaja on kokenut opettaja ja ohjaaja, joka antaa osaamisensa ja asiantuntemuksensa opettajaopiskelijan käyttöön. Opetus- ja ohjaamisharjoittelu sisältää seuraavat asiat - opetus- ja ohjaamisharjoittelu -opintojakson tavoitteiden pohjalta omaa kehittymistä tukevien tavoitteiden laatiminen ja niiden toteutumisen arviointi - yhden opintojakson suunnittelu - tuntisuunnitelmien tekeminen 30 tunnista, tuntien toteutus sekä toteutuksen arviointi suunnitelmien perusteella - lyhyen yhteenvedon laatiminen jokaisen tunnin jälkeen omasta toiminnasta ja oppimisesta - yhteistyö ohjaavan opettajan kanssa (alkukeskustelu + neljä opetuskertaa palautteineen + loppukeskustelu) - toimiminen vertaisarvioijana toiselle opettajaopiskelijalle 5 kertaa (suullinen ja kirjallinen palaute tuntisuunnitelmista tai tuntien toteuttamisesta). Opettajana toimivat voivat tehdä harjoittelunsa omassa työssään. Opettajaopiskelijat, jotka eivät vielä toimi oppilaitoksessa opetustehtävissä, hankkivat itselleen harjoittelupaikan. Opintojakson päättyessä pienryhmä kokoontuu keskustelemaan oppimiskokemuksistaan ja laatii niistä yhteisen raportin. Aihetta käsitellään opintokokonaisuus 2:n seminaarissa. Samalla opettaja-opiskelija kerää kokemuksistaan aineistoa Opettajuuden käsikirjaan. Toteutusta voidaan eriyttää opettaja-/kouluttajakokemuksen ja harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Hyväksilukeminen: Opintojaksoa ei voida hyväksilukea. Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 2:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3060
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3061
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3062
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3063
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3064
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3065
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3066
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3069
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3070
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3071
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3072
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3073
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3074
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3075
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.
1L00BQ60-3076
Opintojakson toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä lähipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä. Hyväksilukeminen: Opintojakso voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (ahot). Osaamisen arvioinnissa käytetään Seminaari 3:n yhteydessä olevaa arviointitaulukkoa.