Valitut rajaukset: Ammatillinen opettajankoulutus Poista rajaukset
1L00BZ86-3074
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvokysymysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 2 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kuvailee oppimista tukevien prosessien suun-nittelun, toteutuksen, ohjaamisen ja arvioinnin periaatteita ja käytänteitä - yhdistää tekemänsä opetukselliset ja ohjaukselliset valinnat opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden tavoitteisiin - arvioi erilaisten opetussuunnitelmamallien ja opetusmenetelmällisten valintojen merkitystä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tukemisessa - problematisoi omiin ja oppilaitoksen pedagogisiin ratkaisuihin ja käytänteisiin liittyviä valintoja ja perusteluja - tuo esille vaihtoehtoisia toimintatapoja opetukseen ja ohjaamiseen Kumppanuus-osaaminen - perustelee yksilöllisyyden, oppijalähtöisen suunnittelun ja toiminnan merkityksen oppimisessa ja sen ohjaamisessa - käyttää opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta edistäviä opetusmenetelmiä - ottaa opiskelijan ammatillisen kasvun ja identiteetin tukemisessa huomioon yksilölliset oppimisprosessit - kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja pedagogisia käytänteitä yhteisöllisesti ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa Ohjaamis-osaaminen - kuvailee yksilöllisyyden huomioonottamisen merkityksen opetuksen, oppimisen ja opintojen suunnittelussa - toimii oppimista tukevien prosessien suunnittelussa, toteutuksessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa tavoitteellisesti ja vastuullisesti - käyttää opetuksessa ja ohjaamisessa sujuvasti erilaisia opetusmenetelmällisiä ratkaisuja ja arvioinnin tapoja - kehittää ja uudistaa opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen suuntaan Kulttuuri-osaaminen -kuvailee erilaisuuden ja moninaisuuden näkymistä omassa toiminnassa opettajana ja ohjaajana - arvioi opiskelijoiden monenlaisuuden merkitystä oppimisen ja ohjaamisen kannalta - ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijan elämänhistorian ja elämäntilanteen yhteyden opiskelijan intresseihin ja valintoihin - kehittää ja edistää joustavien opintopolkujen rakentamiseen ja yksilöllisten opiskelutapojen kehittämiseen liittyviä (myös virtuaalisia) ratkaisuja Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee erilaisia pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä - ottaa opetuksessa ja ohjaamisessa huomioon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä yksilö- että ryhmätasolla - toteuttaa opetuksessa ja ohjaamisessa pedagogisen turvallisuuden periaatteita - edistää uudenlaisten yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia tukevien toimintatapojen käyttöönottamista Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ86-3075
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvokysymysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 2 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kuvailee oppimista tukevien prosessien suun-nittelun, toteutuksen, ohjaamisen ja arvioinnin periaatteita ja käytänteitä - yhdistää tekemänsä opetukselliset ja ohjaukselliset valinnat opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden tavoitteisiin - arvioi erilaisten opetussuunnitelmamallien ja opetusmenetelmällisten valintojen merkitystä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tukemisessa - problematisoi omiin ja oppilaitoksen pedagogisiin ratkaisuihin ja käytänteisiin liittyviä valintoja ja perusteluja - tuo esille vaihtoehtoisia toimintatapoja opetukseen ja ohjaamiseen Kumppanuus-osaaminen - perustelee yksilöllisyyden, oppijalähtöisen suunnittelun ja toiminnan merkityksen oppimisessa ja sen ohjaamisessa - käyttää opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta edistäviä opetusmenetelmiä - ottaa opiskelijan ammatillisen kasvun ja identiteetin tukemisessa huomioon yksilölliset oppimisprosessit - kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja pedagogisia käytänteitä yhteisöllisesti ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa Ohjaamis-osaaminen - kuvailee yksilöllisyyden huomioonottamisen merkityksen opetuksen, oppimisen ja opintojen suunnittelussa - toimii oppimista tukevien prosessien suunnittelussa, toteutuksessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa tavoitteellisesti ja vastuullisesti - käyttää opetuksessa ja ohjaamisessa sujuvasti erilaisia opetusmenetelmällisiä ratkaisuja ja arvioinnin tapoja - kehittää ja uudistaa opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen suuntaan Kulttuuri-osaaminen -kuvailee erilaisuuden ja moninaisuuden näkymistä omassa toiminnassa opettajana ja ohjaajana - arvioi opiskelijoiden monenlaisuuden merkitystä oppimisen ja ohjaamisen kannalta - ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijan elämänhistorian ja elämäntilanteen yhteyden opiskelijan intresseihin ja valintoihin - kehittää ja edistää joustavien opintopolkujen rakentamiseen ja yksilöllisten opiskelutapojen kehittämiseen liittyviä (myös virtuaalisia) ratkaisuja Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee erilaisia pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä - ottaa opetuksessa ja ohjaamisessa huomioon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä yksilö- että ryhmätasolla - toteuttaa opetuksessa ja ohjaamisessa pedagogisen turvallisuuden periaatteita - edistää uudenlaisten yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia tukevien toimintatapojen käyttöönottamista Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ86-3076
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvokysymysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 2 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kuvailee oppimista tukevien prosessien suun-nittelun, toteutuksen, ohjaamisen ja arvioinnin periaatteita ja käytänteitä - yhdistää tekemänsä opetukselliset ja ohjaukselliset valinnat opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden tavoitteisiin - arvioi erilaisten opetussuunnitelmamallien ja opetusmenetelmällisten valintojen merkitystä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tukemisessa - problematisoi omiin ja oppilaitoksen pedagogisiin ratkaisuihin ja käytänteisiin liittyviä valintoja ja perusteluja - tuo esille vaihtoehtoisia toimintatapoja opetukseen ja ohjaamiseen Kumppanuus-osaaminen - perustelee yksilöllisyyden, oppijalähtöisen suunnittelun ja toiminnan merkityksen oppimisessa ja sen ohjaamisessa - käyttää opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta edistäviä opetusmenetelmiä - ottaa opiskelijan ammatillisen kasvun ja identiteetin tukemisessa huomioon yksilölliset oppimisprosessit - kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja pedagogisia käytänteitä yhteisöllisesti ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa Ohjaamis-osaaminen - kuvailee yksilöllisyyden huomioonottamisen merkityksen opetuksen, oppimisen ja opintojen suunnittelussa - toimii oppimista tukevien prosessien suunnittelussa, toteutuksessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa tavoitteellisesti ja vastuullisesti - käyttää opetuksessa ja ohjaamisessa sujuvasti erilaisia opetusmenetelmällisiä ratkaisuja ja arvioinnin tapoja - kehittää ja uudistaa opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen suuntaan Kulttuuri-osaaminen -kuvailee erilaisuuden ja moninaisuuden näkymistä omassa toiminnassa opettajana ja ohjaajana - arvioi opiskelijoiden monenlaisuuden merkitystä oppimisen ja ohjaamisen kannalta - ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijan elämänhistorian ja elämäntilanteen yhteyden opiskelijan intresseihin ja valintoihin - kehittää ja edistää joustavien opintopolkujen rakentamiseen ja yksilöllisten opiskelutapojen kehittämiseen liittyviä (myös virtuaalisia) ratkaisuja Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee erilaisia pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä - ottaa opetuksessa ja ohjaamisessa huomioon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä yksilö- että ryhmätasolla - toteuttaa opetuksessa ja ohjaamisessa pedagogisen turvallisuuden periaatteita - edistää uudenlaisten yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia tukevien toimintatapojen käyttöönottamista Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ86-3077
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvokysymysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 2 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kuvailee oppimista tukevien prosessien suun-nittelun, toteutuksen, ohjaamisen ja arvioinnin periaatteita ja käytänteitä - yhdistää tekemänsä opetukselliset ja ohjaukselliset valinnat opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden tavoitteisiin - arvioi erilaisten opetussuunnitelmamallien ja opetusmenetelmällisten valintojen merkitystä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tukemisessa - problematisoi omiin ja oppilaitoksen pedagogisiin ratkaisuihin ja käytänteisiin liittyviä valintoja ja perusteluja - tuo esille vaihtoehtoisia toimintatapoja opetukseen ja ohjaamiseen Kumppanuus-osaaminen - perustelee yksilöllisyyden, oppijalähtöisen suunnittelun ja toiminnan merkityksen oppimisessa ja sen ohjaamisessa - käyttää opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta edistäviä opetusmenetelmiä - ottaa opiskelijan ammatillisen kasvun ja identiteetin tukemisessa huomioon yksilölliset oppimisprosessit - kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja pedagogisia käytänteitä yhteisöllisesti ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa Ohjaamis-osaaminen - kuvailee yksilöllisyyden huomioonottamisen merkityksen opetuksen, oppimisen ja opintojen suunnittelussa - toimii oppimista tukevien prosessien suunnittelussa, toteutuksessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa tavoitteellisesti ja vastuullisesti - käyttää opetuksessa ja ohjaamisessa sujuvasti erilaisia opetusmenetelmällisiä ratkaisuja ja arvioinnin tapoja - kehittää ja uudistaa opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen suuntaan Kulttuuri-osaaminen -kuvailee erilaisuuden ja moninaisuuden näkymistä omassa toiminnassa opettajana ja ohjaajana - arvioi opiskelijoiden monenlaisuuden merkitystä oppimisen ja ohjaamisen kannalta - ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijan elämänhistorian ja elämäntilanteen yhteyden opiskelijan intresseihin ja valintoihin - kehittää ja edistää joustavien opintopolkujen rakentamiseen ja yksilöllisten opiskelutapojen kehittämiseen liittyviä (myös virtuaalisia) ratkaisuja Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee erilaisia pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä - ottaa opetuksessa ja ohjaamisessa huomioon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä yksilö- että ryhmätasolla - toteuttaa opetuksessa ja ohjaamisessa pedagogisen turvallisuuden periaatteita - edistää uudenlaisten yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia tukevien toimintatapojen käyttöönottamista Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ86-3078
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvokysymysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 2 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kuvailee oppimista tukevien prosessien suun-nittelun, toteutuksen, ohjaamisen ja arvioinnin periaatteita ja käytänteitä - yhdistää tekemänsä opetukselliset ja ohjaukselliset valinnat opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden tavoitteisiin - arvioi erilaisten opetussuunnitelmamallien ja opetusmenetelmällisten valintojen merkitystä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tukemisessa - problematisoi omiin ja oppilaitoksen pedagogisiin ratkaisuihin ja käytänteisiin liittyviä valintoja ja perusteluja - tuo esille vaihtoehtoisia toimintatapoja opetukseen ja ohjaamiseen Kumppanuus-osaaminen - perustelee yksilöllisyyden, oppijalähtöisen suunnittelun ja toiminnan merkityksen oppimisessa ja sen ohjaamisessa - käyttää opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta edistäviä opetusmenetelmiä - ottaa opiskelijan ammatillisen kasvun ja identiteetin tukemisessa huomioon yksilölliset oppimisprosessit - kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja pedagogisia käytänteitä yhteisöllisesti ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa Ohjaamis-osaaminen - kuvailee yksilöllisyyden huomioonottamisen merkityksen opetuksen, oppimisen ja opintojen suunnittelussa - toimii oppimista tukevien prosessien suunnittelussa, toteutuksessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa tavoitteellisesti ja vastuullisesti - käyttää opetuksessa ja ohjaamisessa sujuvasti erilaisia opetusmenetelmällisiä ratkaisuja ja arvioinnin tapoja - kehittää ja uudistaa opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen suuntaan Kulttuuri-osaaminen -kuvailee erilaisuuden ja moninaisuuden näkymistä omassa toiminnassa opettajana ja ohjaajana - arvioi opiskelijoiden monenlaisuuden merkitystä oppimisen ja ohjaamisen kannalta - ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijan elämänhistorian ja elämäntilanteen yhteyden opiskelijan intresseihin ja valintoihin - kehittää ja edistää joustavien opintopolkujen rakentamiseen ja yksilöllisten opiskelutapojen kehittämiseen liittyviä (myös virtuaalisia) ratkaisuja Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee erilaisia pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä - ottaa opetuksessa ja ohjaamisessa huomioon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä yksilö- että ryhmätasolla - toteuttaa opetuksessa ja ohjaamisessa pedagogisen turvallisuuden periaatteita - edistää uudenlaisten yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia tukevien toimintatapojen käyttöönottamista Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ86-3079
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvokysymysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 2 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kuvailee oppimista tukevien prosessien suun-nittelun, toteutuksen, ohjaamisen ja arvioinnin periaatteita ja käytänteitä - yhdistää tekemänsä opetukselliset ja ohjaukselliset valinnat opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden tavoitteisiin - arvioi erilaisten opetussuunnitelmamallien ja opetusmenetelmällisten valintojen merkitystä opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun tukemisessa - problematisoi omiin ja oppilaitoksen pedagogisiin ratkaisuihin ja käytänteisiin liittyviä valintoja ja perusteluja - tuo esille vaihtoehtoisia toimintatapoja opetukseen ja ohjaamiseen Kumppanuus-osaaminen - perustelee yksilöllisyyden, oppijalähtöisen suunnittelun ja toiminnan merkityksen oppimisessa ja sen ohjaamisessa - käyttää opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta edistäviä opetusmenetelmiä - ottaa opiskelijan ammatillisen kasvun ja identiteetin tukemisessa huomioon yksilölliset oppimisprosessit - kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja pedagogisia käytänteitä yhteisöllisesti ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa Ohjaamis-osaaminen - kuvailee yksilöllisyyden huomioonottamisen merkityksen opetuksen, oppimisen ja opintojen suunnittelussa - toimii oppimista tukevien prosessien suunnittelussa, toteutuksessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa tavoitteellisesti ja vastuullisesti - käyttää opetuksessa ja ohjaamisessa sujuvasti erilaisia opetusmenetelmällisiä ratkaisuja ja arvioinnin tapoja - kehittää ja uudistaa opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen suuntaan Kulttuuri-osaaminen -kuvailee erilaisuuden ja moninaisuuden näkymistä omassa toiminnassa opettajana ja ohjaajana - arvioi opiskelijoiden monenlaisuuden merkitystä oppimisen ja ohjaamisen kannalta - ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijan elämänhistorian ja elämäntilanteen yhteyden opiskelijan intresseihin ja valintoihin - kehittää ja edistää joustavien opintopolkujen rakentamiseen ja yksilöllisten opiskelutapojen kehittämiseen liittyviä (myös virtuaalisia) ratkaisuja Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee erilaisia pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä - ottaa opetuksessa ja ohjaamisessa huomioon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä yksilö- että ryhmätasolla - toteuttaa opetuksessa ja ohjaamisessa pedagogisen turvallisuuden periaatteita - edistää uudenlaisten yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia tukevien toimintatapojen käyttöönottamista Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3070
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3071
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3072
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3073
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3074
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3075
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3076
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3077
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3078
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea
1L00BZ87-3079
Osaamisen arviointi: Kaikkiin osaamisalueisiin kuuluu a) opettajan työn eettisten periaatteiden ja arvoky-symysten pohtiminen ja perusteleminen, b) eettisesti vastuullinen toiminta erilaisissa ympäristöissä sekä c) vastuun ottaminen opiskelijoiden identiteettityön tukemisesta ja ammattiin kasvattamisesta omalla koulutusalalla. Seminaari 3 Kuvaileva osaaminen Opettajaopiskelija - esittää teoreettisen ja kokemukseen perustuvan tiedon omina kokonaisuuksinaan - reflektoi tekemiään havaintoja ja tunnistaa omia tietämisen ja osaamisen tarpeitaan Soveltava osaaminen Opettajaopiskelija - yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja havaintoihin - reflektoi havaintojaan, toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioi niiden merkitystä omalle tietämiselleen ja osaamiselleen Integroitunut osaaminen Opettajaopiskelija - kehittää uusia tarkastelukulmia integroimalla teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa - reflektoi oman toiminnan ja kokemusten lisäksi erilaisia toimintakokonaisuuksia ja strategioita sekä kehittää ja muuttaa niitä tavoitteellisesti Arviointi-osaaminen - kertoo esimerkkejä opettajasta yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana - arvioi, minkälaisia vaikutuksia työelämän muuttumisella on ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan - käyttää ennakointiraportteja arvioidessaan ja perustellessaan opettajan työn ja oman ammattialan muuttu-mista ja muutoksen edellyttämää osaamista - problematisoi työelämän muutosten ja koulutuksen kysymyksiä - toimii aktiivisesti oman ammattialan ja opettajan työn kehittäjänä tuottamalla näkökulmia ja aineistoa julkiseen keskusteluun Kumppanuus-osaaminen - kuvailee oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä eri toimijatahojen yhteistyötä opiskelijan opiskelupolun eri vaiheissa - osallistuu oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston toimintaan - laajentaa henkilökohtaista verkostoaan osallistumalla erilaisten ammatillisten ryhmien ja verkostojen toimintaan - toimii aktiivisesti verkostoyhteistyössä ja kehittää verkostoyhteistyön käytänteitä ja menetelmiä - luo henkilökohtaisia ja oppilaitoksen toimintaa edistäviä yhteistyösuhteita Ohjaamis-osaaminen - kertoo esimerkkejä siitä, minkälaisia uudenlaisia oppimisen, opiskelun ja ohjaamisen muotoja muuttuva työelämä edellyttää - arvioi ammatillisen kasvun ohjaamisen tukimuotoja oman alan muuttuvien osaamistarpeiden näkökulmasta - osallistuu opiskelun tukiprosessien toteuttamiseen ja perustelee monialaisesta yhteistoiminnasta nousevia kehittämisen kohteita (oppilaitoksen toiminnalle ja omalle osaamiselle) - kehittää opetuksen ja ohjaamisen käytänteitä ja opiskelun tukiprosesseja osana verkostoyhteistyötä Kulttuuri-osaaminen - kuvailee, miten työelämän muutos tulee näkymään oppilaitoksen toimintakulttuureissa ja opis-kelijoiden ja opettajien toiminnassa - hankkii tietoa erilaisista kulttuurisista näkökulmista toimiessaan erilaisissa yhteisöissä - toimii eri yhteisöjen jäsenenä kulttuurista monenlaisuutta edistävällä tavalla - toimii sujuvasti erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja edistää uudenlaisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan muotojen (myös virtuaalisten) kehittämistä Hyvinvointi-osaaminen - kuvailee työelämän muutosten vaikutuksia opettajan ja opiskelijan hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta - arvioi ja perustelee erilaisten yhteistoiminnan muotojen kehittämisen merkitystä opettajan ja opiskelijan toiminnassa - toimii eri yhteisöjen jäsenenä hyvinvointia edistävällä tavalla ja esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia - osallistuu yhteisölliseen kehittämiseen luomalla hyvinvointia edistäviä kontaktiverkostoja Hyväksilukeminen: Seminaaria ei voi hyväksilukea