Valitut rajaukset: Biotuote- ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5N00CL84-3101
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL84-3110
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3101
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3110
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00BE52-3129
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE52-3132
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5P00BN88-3005
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään koulutuspäälliköllä. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.