Valitut rajaukset: Biotuote- ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5P00BI69-3006
Course material: Papermaking science and technology. Book 20, Biorefining of forest resources Different articles related to biomass utilization as raw material for bio based products and energy production
5P00BN88-3005
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään koulutuspäälliköllä. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.
5P00BQ69-3006
- Opiskelija voi osallistua matkalle vain osallistuttuaan julkaisun tekemiseen - opiskelija voi osallistua vain julkaisun toteutukseen jolloin opintopistemäärä on 2 op - this project is not available for international students