Valitut rajaukset: Biotuote- ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet Poista rajaukset
5P00BN88-3007
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään koulutuspäälliköllä. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.
5P00BQ69-3006
- Opiskelija voi osallistua matkalle vain osallistuttuaan julkaisun tekemiseen - opiskelija voi osallistua vain julkaisun toteutukseen jolloin opintopistemäärä on 2 op - this project is not available for international students
5P00CA22-3009
This course in provided together with Basics for Environmental Technology and Management, code 5E00BF93
5N00BC76-3084
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00CL84-3120
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL84-3121
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3120
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3121
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.