Valitut rajaukset: Poista rajaukset
3H00CD06-3011
Planned learning activities and teaching methods Lectures, team work and case studies
1L00FH43-3002
Koulutukseen sisältyy 5 webinaaria ja tehtäviä tutkivan oppimisen lähestymistapaa soveltaen. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumis-ta webinaareihin sekä työskentelyä muuna aikana yksin ja pienryhmässä (verkossa). Opintojaksolla käytetään Digma-verkko-oppimisalustaa. Opintojak-son aikana tuotetaan yksilö- ja pienryhmätöinä oman ideoinnin pohjalta pedagogisia sovelluksia, joita esitellään ja opetetaan toisille osallistujille.
1L00FK95-3002
Toteutustapa: Aloituswebinaari, jonka jälkeen opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna itsenäisesti.
7F00CE92-3013
Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä terveysliikunnan ydinasioista, terveyskunnosta ja eri terveysliikuntamuodoista. Opintojakso ajoittuu kymmenen kalenteriviikon ajalle. Jokaiselle viikolle on oma terveysliikuntaan liittyvä tehtävänsä, jotka suoritetaan ryhmätöinä ja raportoidaan Tabulassa.
7F00EX84-3027
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.
7R00FH14-3003
Verkko-opinto, itsenäinen työskentely. Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.
7S-43-3028
Kesätoteutus tarkoitettu ensisijaisesti sosionomiopiskelijoille
7S-48-3020
Kesätoteutus tarkoitettu ensisijaisesti sosionomiopiskelijoille
7S-49-3027
Kesätoteutus tarkoitettu ensisijaisesti sosionomiopiskelijoille
7S-50-3023
Kesätoteutus tarkoitettu ensisijaisesti sosionomiopiskelijoille
7S-50-3024
Kesätoteutus tarkoitettu ensisijaisesti sosionomiopiskelijoille
7S00CW86-3006
Toteutus kohdennetaan pääsääntöisesti sosionomiopiskelijoille.