Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7F00EX84-3024
Opintojakso on Tampereen korkeakouluyhteisön sosiaali- ja terveysalan yhteinen opintojakso.
5K00BJ46-3006
Kertyyvät opintopisteet sovitaan tapahtumakohtaisesti tapahtuman kestosta ja sovituista palautteista (oppimispäiväkirja jne.) riippuen.
5K00BN18-3008
Teollisuustalouden syventävä opintojakso, jatkokurssi Teollisuustalouden perusteille
5K00DM73-3003
Technology Academy, Part 1 -opintojaksolle valitut opiskelijat korvaavat tällä toteutuksella pakollisen opintojakson 5N00CQ10 Projektityö/Project Work 5 op. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa. Technology Academy, Part 1 -opintojaksolla hyvin menestynyt opiskelija voidaan myöhemmin valita Technology Academy, Part 2 - opintojaksolle, joka korvaa pakollisen opintojakson 5K00DL59 Konetekniikan työelämäprojektit. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa.
5N00BE52-3137
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
3H00DZ53-3004
Opintojakso on verkkokurssi ja sisältää • verkko-opiskelua Tabulassa annetun materiaalin pohjalta • ryhmätöitä • itsenäistä työskentelyä
5T00EI32-3004
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
7F00CE92-3011
Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä terveysliikunnan ydinasioista, terveyskunnosta ja eri terveysliikuntamuodoista. Opintojakso ajoittuu kymmenen kalenteriviikon ajalle. Jokaiselle viikolle on oma terveysliikuntaan liittyvä tehtävänsä, jotka suoritetaan ryhmätöinä ja raportoidaan Tabulassa.