Valitut rajaukset: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Poista rajaukset
3Y00CF27-3004
Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta-aineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte voidaan tehdä englanniksi, mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla.
8T00BB22-3011
Opintojaksosta on useampia toteutuksia, joiden sisällöt ja toteutusnumerot ilmoitetaan opiskelijoille. Oman koulutuksen vaihto-opiskelijoita on mahdollisuus ottaa mukaan Yhdelle toteutukselle.
8T00CP93-3005
- opintojakson voi suorittaa myös palauttamalla tehtävät suomeksi
8T00CR97-3008
Tarkka sisältö räätälöidään yksilöllisesti hopsin mukaisesti. Opiskelija voi korvata tätä osiota myös itselleen tärkeillä osaamistaan syventävillä opintojaksoilla muista opetussuunnitelmista.
8T00DO98-3001
Verkkokurssi, suoritetaan ensimmäisenä syksynä.