Valitut rajaukset: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Poista rajaukset
3Y00DR30-3001
Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta-aineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte voidaan tehdä englanniksi, mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla.
8T00CP92-3007
Gastromatkailu 3-5 op Ruoan ja juoman yhdistäminen 5 op
8T00CP93-3009
- opintojakson voi suorittaa myös palauttamalla tehtävät suomeksi
8T00CR97-3007
Tarkka sisältö räätälöidään yksilöllisesti hopsin mukaisesti. Opiskelija voi korvata tätä osiota myös itselleen tärkeillä osaamistaan syventävillä opintojaksoilla muista opetussuunnitelmista.