Valitut rajaukset: Kulttuuriala Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Ilmoittautuminen
2E00BR28-3006
Opintojakso voidaan suorittaa henkilökohtaisella näyttökokeella.
2E00BR71-3007
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. vuoden syksyn TV-kurssien kanssa.
2E00BR72-3006
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. vuoden syksyn TV-kurssien kanssa.
2E00BR73-3006
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. opintovuoden syksyn TV-kurssien kanssa.
2E00CE01-3010
Arvioinnissa sovelletaan arviointimatriisia, joka on julkaistu wikissä: http://wiki.tamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=53187919 Arvioinnin kohteena ovat erityisesti projekti? ja prosessiosaaminen sekä taiteellinen, tekninen ja tuotannollinen osaaminen.