Valitut rajaukset: Kulttuuriala Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
2E00EW14-3004
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW61-3003
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
2E00EW82-3003
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EW96-3002
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EX02-3002
Tarkemmat oppimistavoitteet, suoritustapa ja opintopisteiden määrä sovitaan ohjaavien opettajan kanssa projektikohtaisesti.
2E00EX03-3001
Tarkemmat oppimistavoitteet, suoritustapa ja opintopisteiden määrä sovitaan ohjaavien opettajan kanssa projektikohtaisesti.