Valitut rajaukset: Kulttuuriala Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
2E00EW14-3005
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW15-3005
Luovan sisällöntuotannon opintosuunnan opiskelijoille.
2E00EW18-3006
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EW61-3004
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
2E00EW62-3005
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
2E00EW82-3004
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.