Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7K00CM95-3013
Tarkat toetutusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin elokuussa.
5K00DA09-3004
Hyväksytysti suoritettuna opintojakso oikeuttaa 1 op suuruiseen osittaiseen hyväksilukuun Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksolla 5K00CV72 IoT-projekti (5 op).
1L00FK95-3001
Toteutustapa: Aloituswebinaari, jonka jälkeen opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna itsenäisesti.