Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7K00CM95-3011
Tarkat toetutusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin elokuussa.
5K00DA09-3004
Hyväksytysti suoritettuna opintojakso oikeuttaa 1 op suuruiseen osittaiseen hyväksilukuun Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksolla 5K00CV72 IoT-projekti (5 op).
L4163-3009
Opinnot luetaan täysimääräisenä hyväksi, jos opiskelija aloittaa ammatillisen opettajankoulutuksen Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.