Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
4A00FQ01-3002
Opintojakson suorittamisella voi hakea hyväksilukua useista korkeakoulujen perusopintojen osista, mm. TAMKin Turvallisten tietojärjestelmien opintojaksosta
4A00FU08-3001
Hyväksiluettavuus: Opinnon voi hyväksilukea (sisällyttää) 1 opintopisteen laajuisena AMK-tutkintoon kokonaisuuteen Vapaasti valittavat opinnot. Kyseessä opintojakson 4A00FA68 Digitalisaatio osasuoritus. Osasuoritukset tarjolla vain toiseen asteen opiskelijoille.
2X00FN01-3002
Muodostuu TAMKin opintojaksoista Kuoronjohto E1 2X00CL48 ja Orkesterinjohto E1 2X00CL50
7B00FJ14-3003
Osa Preanalytiikka ja näytteenottotoiminta 7op -opintojaksoa.
N-KV572-3070
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.