Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
2X00FN01-3002
Muodostuu TAMKin opintojaksoista Kuoronjohto E1 2X00CL48 ja Orkesterinjohto E1 2X00CL50
5K00DA09-3005
Hyväksytysti suoritettuna opintojakso oikeuttaa 1 op suuruiseen osittaiseen hyväksilukuun Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksolla 5K00CV72 IoT-projekti (5 op).
1L00FK95-3003
Toteutustapa: Aloituswebinaari, jonka jälkeen opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna itsenäisesti.
7B00FJ14-3002
Osa Preanalytiikka ja näytteenottotoiminta 7op -opintojaksoa.
7B00FJ14-3003
Osa Preanalytiikka ja näytteenottotoiminta 7op -opintojaksoa.