Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7B00FJ14-3001
Osa Preanalytiikka ja näytteenottotoiminta 7op -opintojaksoa.
7F00FF68-3002
Opintojakso korvaa 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista 7F00EB44 Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8 - 8 op 7F00EB46 Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5 - 5 op
4A00FQ01-3001
Opintojakson suorittamisella voi hakea hyväksilukua useista korkeakoulujen perusopintojen osista, mm. TAMKin Turvallisten tietojärjestelmien opintojaksosta