Valitut rajaukset: Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
2M00FG43-3001
Opintojaksolle voi hakeutua opiskelemaan myös muista TAMKin YAMK-koulutuksista.