Valitut rajaukset: Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
2M00FG43-3002
Opintojaksolle voi hakeutua opiskelemaan myös muista TAMKin YAMK-koulutuksista.