Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2E00EW09-3002
Tietokoneen käyttö -jakson voi suorittaa myös alkukartoituksen ja näyttöjen perusteella ennen opintojakson alkamista, mikäli opiskelijalla on aiempaa kokemusta tai opintoja toteutuksella käsiteltävistä aiheista ja ohjelmistoista.
2E00EW14-3002
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW15-3002
Luovan sisällöntuotannon opintosuunnan opiskelijoille.
2E00EW18-3002
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.