Valitut rajaukset: Media-ala Poista rajaukset
2E00CP39-3006
Toteutetaan yhteistyössä opinnäytteen suunnittelua ja tutkimusmenetelmiä käsittelevien kurssien kanssa.
2E00EW09-3003
Tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmat -jakson voi suorittaa myös alkukartoituksen ja näyttöjen perusteella ennen opintojakson alkamista, mikäli opiskelijalla on aiempaa kokemusta tai opintoja toteutuksella käsiteltävistä aiheista ja ohjelmistoista.
2E00EW14-3003
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW15-3003
Luovan sisällöntuotannon opintosuunnan opiskelijoille.
2E00EW18-3004
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EW61-3002
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
2E00EW62-3003
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
2E00EW82-3002
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.