Valitut rajaukset: Media-ala Poista rajaukset
2E00EW82-3001
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.
2E00EX02-3001
Tarkemmat oppimistavoitteet, suoritustapa ja opintopisteiden määrä sovitaan ohjaavien opettajan kanssa projektikohtaisesti.
2E00FB44-3001
Järjestetään kysynnän ja resurssien salliessa ja mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.
2E00CP39-3006
Toteutetaan yhteistyössä opinnäytteen suunnittelua ja tutkimusmenetelmiä käsittelevien kurssien kanssa.
2E00EW18-3002
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.