Valitut rajaukset: Liiketalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
3H-323-3014
Projektijohtamiseen on erillinen haku 2. opintovuoden aikana.
3H-336-3027
osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä jos mukana esim. vaihto-opsikelijoita
3H-337-3013
osa opinnoista voidaan toteuttaa englanniksi, jos mukana esim. vaihto-opiskelijoita
3H-343-3008
Kirjaesseillä voi suorittaa 1-5 opintopistettä. Kirjaesseen pituus on 2-5 sivua. Kirjat on pisteytetty valintaoppaassa vaatimustason mukaan asteikolla 1-3 (3 p = 1 op). Huom! Valintaoppaassa kirjan kohdalla olevat tähdet eivät ole pisteitä, pisteet ovat numeroilla tähtien alla. Valintaoppaana käytetään Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat : valintaopas, uusin painos, koonnut ja toimittanut Johannes Partanen, Jyväskylä : Partus.
3H-349-3009
Työelämäprojekteja voi suorittaa 1 - 20 op:n edestä.
3H-351-3023
Opiskelija voi suorittaa 30 opintopisteen laajuisen harjoittelun ohjatusti tai hyväksilukea harjoittelun aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai aikaisemmalla alan osaamisella, joka on tradenomien työtehtävien tasoista. Nuorten koulutus: ohjattu harjoittelu on pääsääntöisesti päätoimista ja täysipäiväistä, ja se voidaan suorittaa enintään kahdessa erässä. Suoritusjakson tulee olla vähintään 1 kk:n pituinen. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee osallistua harjoitteluorientaatioon ja hyväksyttää harjoittelupaikka ohjaajallaan. Harjoittelusta laaditaan kirjallinen sopimus. Harjoitteluajalta opiskelija kirjoittaa viikkomuistiota sekä alku- ja loppuraportin. Harjoitteluun kuuluu oppimistehtävä, jonka sisällöstä sovitaan ohjaajan kanssa. Aikuiskoulutus: Edellä mainittujen harjoittelun suoritustapojen (ohjattu harjoittelu tai sen suorittaminen aikaisemmalla osaamisella) lisäksi aikuisopiskelija, joka työskentelee opintojensa aikana alan työtehtävissä, voi suorittaa harjoittelun kirjoittamalla itsearviointiraportin opintojen loppuvaiheessa. Oikeudellisen asiantuntijuuteen opintojaan suuntaavan opiskelijan on suoritettava vähintään puolet harjoittelusta suuntautumisensa mukaisissa työtehtävissä.