Valitut rajaukset: Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7R00FS27-3001
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
7R00FS27-3002
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
7R00FS27-3003
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
7R00FS27-3004
Opintojakso toteutuu koko koulutuksen aikana.
TK00FR71-3001
Voit todentaa suomen kielen taitosi jollakin seuraavista tavoista: · Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä mikäli tutkintotodistuksessa on arvioituna äidinkieli suomi hyväksytyllä arvosanalla TAI · Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI · Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) TAI · Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI · Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L) · IB-tutkinnossa o A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI o IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 o Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5 · EB-tutkinnossa o L1-kieli (suomen kieli) suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI o L2-kieli (suomen kieli) suoritettu vähintään arvosanalla 7 · RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa o Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI o Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI o Suomi äidinkielenä -suullinen koe vähintään arvosanalla 8 · Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu · Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) · Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä · Korkeakoulututkinto/-opinnot: o Olet suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi o Olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi o Olet tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi o Olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena o Olet suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot o Olet suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä