Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon koulutus Poista rajaukset
5R00BE93-3015
Kirjallisuus: Enkovaara-Haveri-Jeskanen: Rakennushankkeen kustannus- hallinta. (Uusin painos) ja muu opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt, luennot ja tentti/ryhmätentti. Opetuskieli: suomi.
5N00BE51-3063
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5N00BE54-3053
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00BE56-3057
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %