Valitut rajaukset: Rakennustekniikka Poista rajaukset
5R00BD53-3023
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD64-3023
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erikseen kootut opintomonisteet. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD71-3011
Kirjallisuus: Järvinen Vesa, Sillanrakennustekniikan perusteet, luentomoniste TTY ja oppitunneilla nimettävät aineisto. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, demonstraatiot, harjoitustyöt.
5R00BE09-3007
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE09-3010
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE16-3005
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi
5R00BE16-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi
5R00BE63-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE64-3005
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.
5R00BE73-3006
Esitiedot: R1074, Kirjallisuus: Opetusmenetelmät: Kalliotilojen suunnitteluyritysten asiantuntijoiden luennot, ekskursio kalliotilaan Tampereella.
5R00BE76-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE91-3005
Kirjallisuus: opintomoniste. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, case-tapausten esittely, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, tentti.
5R00BE92-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste, verkko aineistot. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, tentti, harjoitustyö sekä seminaari.
5R00BE93-3019
Kirjallisuus: Enkovaara-Haveri-Jeskanen: Rakennushankkeen kustannus- hallinta. (Uusin painos) ja muu opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt, luennot ja tentti/ryhmätentti. Opetuskieli: suomi.
5R00BE94-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste, sopimusehdot, verkko aineistot. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, tentti sekä harjoitustyö.
5R00BE95-3005
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava luentomateriaali. Harjoitustöitä varten lainaksi Rakennustöiden laatu 2002-kirja. Opetusmenetelmät: Aktivoivat luennot, esitelmät, yhteistoiminnallinen oppiminen, työmaavierailu.
5R00BE97-3005
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti, lisäksi vuosittain vaihtuva harjoitustehtävä.
5R00BF00-3005
Kirjallisuus: Luentomonisteet Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia, harjoitustyö sekä itsenäistä työskentelyä. Esitiedot: Rakenteiden mitoituksen perusopinnot. Opetuskieli suomi.