Valitut rajaukset: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus Poista rajaukset
5R00BD08-3019
Paananen: Tietotekniikan peruskirja, Docendo, tuorein painos
5R00BD20-3019
Kirjallisuus Luentomonisteet. Kirjallisuus ja muut tietolähteet esitellään opintojakson aikana. Opetusmenetelmät Luennot, rakenteiden suunnitteluharjoitukset, materiaaliselvitys ja tentti. Opetuskieli: suomi
5R00BD44-3020
Kirjallisuus: Luentomonisteet
5R00BD71-3009
Kirjallisuus: Järvinen Vesa, Sillanrakennustekniikan perusteet, luentomoniste TTY ja oppitunneilla nimettävät aineisto. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, demonstraatiot, harjoitustyöt.
5R00BD93-3006
Oppimateriaali nimetään opintojakson alussa Opetusmenetelmät: Oppitunnit, harjoitukset, ekskursiot, harjoitustyöt sekä demonstraatiot
5R00BD98-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto
5R00BD99-3006
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erillisiä opintomonisteita. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE09-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE09-3008
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE16-3004
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi
5R00BE61-3006
Kirjallisuus: Markkanen; rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu, Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen, verkkoaineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, tuntiharjoitukset, verkko-opetus, ekskursio, harjoitustyö ja tentti.
5R00BE63-3005
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE64-3004
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.