Valitut rajaukset: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus Poista rajaukset
5N00BE52-3094
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE52-3095
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3056
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3068
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE57-3028
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3029
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3035
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3036
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5R00BD08-3019
Paananen: Tietotekniikan peruskirja, Docendo, tuorein painos
5R00BD20-3019
Kirjallisuus Luentomonisteet. Kirjallisuus ja muut tietolähteet esitellään opintojakson aikana. Opetusmenetelmät Luennot, rakenteiden suunnitteluharjoitukset, materiaaliselvitys ja tentti. Opetuskieli: suomi
5R00BD22-3020
Kirjallisuus: Rakentamalla hyvinvointia- ja RT:n tilastot. Osia maankayttö- ja rakennuslaista sekä –asetuksesta. Rakennustyömaiden piirustukset ja rakennusselitykset. Muu opettajan jakama materiaali. Opetusmenetelmät: Luennot, vierailut rakennustyömailla ja muissa alan toimipisteissä, ryhmätyöt ja esitelmät.
5R00BD23-3025
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD23-3026
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BD23-3027
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla määriteltävä aineisto, mm. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoitustyö, seminaari, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.