Valitut rajaukset: Metsätalouden koulutus Poista rajaukset
6M00BG87-3005
OPS muutos 2016 : tarkennettu oppimistavoitteisiin kestävyyden eri näkökulmat
6M00BG87-3006
OPS muutos 2016 : tarkennettu oppimistavoitteisiin kestävyyden eri näkökulmat
6M00BH12-3006
OPSia muutettu 2016: tarkennettu paikkatietoaineistot -sanaa (numeeriset paikkatietoaineistot)
6M00BH13-3008
Opsia muutettu 2016: tarkennettu kestävyyden eri näkökulmat oppimistavoitteisiin
6M00BH36-3007
Opsia muutettu 2016: lisätty kiinteistöihin liittyvät sähköiset palvelut
6M00BH36-3008
Opsia muutettu 2016: lisätty kiinteistöihin liittyvät sähköiset palvelut
6M00BH37-3005
Opsia muutettu 2016: lisätty kestävyyden eri näkökulmat, sähköiset viestintäkanavat ja sosiaalinen media neuvonnan välineinä
6M00BH37-3006
Opsia muutettu 2016: lisätty kestävyyden eri näkökulmat, sähköiset viestintäkanavat ja sosiaalinen media neuvonnan välineinä
6M00BH44-3005
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Integrointi opintojaksojen "metsä omaisuutena", "metsäneuvonta" sekä "vuorovaikutus- ja esiintymistaidot" kanssa
6M00BH60-3005
Opsia muutettu 2016: lisätty digitaalisten aineistojen hyödyntäminen
6M00BH60-3006
Opsia muutettu 2016: lisätty digitaalisten aineistojen hyödyntäminen
6M00BH60-3007
Opsia muutettu 2016: lisätty digitaalisten aineistojen hyödyntäminen
6M00BH74-3007
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.
6M00BL45-3005
Integrointi opintojaksoihin metsä omaisuutena ja metsäneuvonta.
6M00BL46-3006
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 % Opintojakso integroituu Puun käyttäjät opintojakson kanssa