Valitut rajaukset: Luonnonvara- ja ympäristöala Poista rajaukset
6M00BH45-3006
Opiskelija voi lisätä yritystoiminnan osaamista osallistumalla TAMKin yrittäjyysopintoihin Opsia muutettu 2016: lisätty yritystoiminnan digitaaliset sovellukset
6M00BH52-3005
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta
6M00BH60-3008
Opsia muutettu 2016: lisätty digitaalisten aineistojen hyödyntäminen
6M00BH61-3006
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta
6M00DV54-3001
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV55-3001
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.