Valitut rajaukset: Poista rajaukset
6M00DV51-3005
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 % Opintojakso integroituu opintojakson "Metsäbiotalouden jalostusprosessit" kanssa
6M00EU74-3008
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.
6M00FV87-3002
Opintojaksoa suorittava sitoutuu toimimaan tarvittaessa autonkuljettajana metsätalouden tutkinto-ohjelman maastoharjoituksissa vähintään yhden lukuvuoden ajan. Opintopisteitä kertyy käytetyn ajan suhteessa.