Valitut rajaukset: Metsätalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
6M00DV54-3006
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV54-3007
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV55-3006
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV55-3007
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV61-3003
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta
6M00DV62-3003
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta