Valitut rajaukset: Metsätalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
6M00DV51-3005
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 % Opintojakso integroituu opintojakson "Metsäbiotalouden jalostusprosessit" kanssa
6M00DV61-3005
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta
6M00EU74-3008
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.