Valitut rajaukset: Metsätalouden koulutus Poista rajaukset
6M00BG67-3008
Opintojakson alkuun mennessä on kerättävä tai valokuvattava 80 kasvilajin kasvio (osana opintojaksoa metsä kasvupaikkana) Opsia muutettu 2016: tavoitteisiin lisätty sähköinen puukauppa
6M00BG87-3006
OPS muutos 2016 : tarkennettu oppimistavoitteisiin kestävyyden eri näkökulmat
6M00BH12-3007
OPSia muutettu 2016: tarkennettu paikkatietoaineistot -sanaa (numeeriset paikkatietoaineistot)
6M00BH13-3008
Opsia muutettu 2016: tarkennettu kestävyyden eri näkökulmat oppimistavoitteisiin
6M00BH15-3006
Opsia muutettu 2016: tarkennettu ja lisätty mm. verkkometsäsuunnitelma ja mobillimetsäsuunnitelmasovellukset, kestävyyden eri näkökulmat lisätty
6M00BH36-3008
Opsia muutettu 2016: lisätty kiinteistöihin liittyvät sähköiset palvelut
6M00BH37-3005
Opsia muutettu 2016: lisätty kestävyyden eri näkökulmat, sähköiset viestintäkanavat ja sosiaalinen media neuvonnan välineinä
6M00BH37-3006
Opsia muutettu 2016: lisätty kestävyyden eri näkökulmat, sähköiset viestintäkanavat ja sosiaalinen media neuvonnan välineinä
6M00BH44-3005
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Integrointi opintojaksojen "metsä omaisuutena", "metsäneuvonta" sekä "vuorovaikutus- ja esiintymistaidot" kanssa
6M00BH44-3006
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Integrointi opintojaksojen "metsä omaisuutena", "metsäneuvonta" sekä "vuorovaikutus- ja esiintymistaidot" kanssa
6M00BH45-3005
Opiskelija voi lisätä yritystoiminnan osaamista osallistumalla TAMKin yrittäjyysopintoihin Opsia muutettu 2016: lisätty yritystoiminnan digitaaliset sovellukset
6M00BH60-3006
Opsia muutettu 2016: lisätty digitaalisten aineistojen hyödyntäminen
6M00BH60-3007
Opsia muutettu 2016: lisätty digitaalisten aineistojen hyödyntäminen
6M00BH74-3007
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.