Valitut rajaukset: Metsätalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
6M00BH12-3008
OPSia muutettu 2016: tarkennettu paikkatietoaineistot -sanaa (numeeriset paikkatietoaineistot)
6M00BH37-3007
Opsia muutettu 2016: lisätty kestävyyden eri näkökulmat, sähköiset viestintäkanavat ja sosiaalinen media neuvonnan välineinä
6M00BH44-3007
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Integrointi opintojaksojen "metsä omaisuutena", "metsäneuvonta" sekä "vuorovaikutus- ja esiintymistaidot" kanssa
6M00BL45-3007
Integrointi opintojaksoihin metsä omaisuutena ja metsäneuvonta.
6M00CL85-3007
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00CL89-3007
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV51-3001
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 % Opintojakso integroituu opintojakson "Metsäbiotalouden jalostusprosessit" kanssa
6M00DV54-3002
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.