Valitut rajaukset: Metsätalouden koulutus Poista rajaukset
6M00BG87-3005
OPS muutos 2016 : tarkennettu oppimistavoitteisiin kestävyyden eri näkökulmat
6M00BH12-3006
OPSia muutettu 2016: tarkennettu paikkatietoaineistot -sanaa (numeeriset paikkatietoaineistot)
6M00BH13-3007
Opsia muutettu 2016: tarkennettu kestävyyden eri näkökulmat oppimistavoitteisiin
6M00BH45-3004
Opiskelija voi lisätä yritystoiminnan osaamista osallistumalla TAMKin yrittäjyysopintoihin Opsia muutettu 2016: lisätty yritystoiminnan digitaaliset sovellukset
6M00BH60-3005
Opsia muutettu 2016: lisätty digitaalisten aineistojen hyödyntäminen
6M00CL85-3004
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00CL89-3004
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.