Valitut rajaukset: Biotuotetekniikka Poista rajaukset
5P00ED78-3004
Perustiedot puukuiduista ja massoista.
5P00EE14-3003
Course material: Papermaking science and technology. Book 20, Biorefining of forest resources Different articles related to biomass utilization as raw material for bio based products and energy production
5P00EE22-3001
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään tutkintovastaavalla. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.