Valitut rajaukset: Konetekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5K00BG20-3007
Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet.
5K00BG82-3011
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BG82-3012
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BG86-3011
Kirjallisuus: Robotiikka, Suomen Robotiikkayhdistys ry
5K00BH32-3012
Kirjallisuus: Seppo Haltsonen, Jaakko Levomäki, Esko T. Rautanen: Digitaalitekniikka.
5K00BH32-3013
Kirjallisuus: Seppo Haltsonen, Jaakko Levomäki, Esko T. Rautanen: Digitaalitekniikka.
5K00BH54-3013
Kirjallisuus: - Sähköinen opetusmateriaali - Jaakko Fonselius: Koneautomaatio anturit - Olli Aumala: Teollisuusprosessien mittaukset - Edited by H. Baltes, G.K. Fedder, J.G. Korvink: Sensors update. vol. 13 - Sabrie Soloman: Sensors Handbook - Handbook of modern sensors: physics, design, and applications / Jacob Fraden. 2004 - Mechatronics, principles, and applications, Godfrey C Onwubolu, 2005 Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, projektityöt, seminaarityöt
5K00BH54-3014
Kirjallisuus: - Sähköinen opetusmateriaali - Jaakko Fonselius: Koneautomaatio anturit - Olli Aumala: Teollisuusprosessien mittaukset - Edited by H. Baltes, G.K. Fedder, J.G. Korvink: Sensors update. vol. 13 - Sabrie Soloman: Sensors Handbook - Handbook of modern sensors: physics, design, and applications / Jacob Fraden. 2004 - Mechatronics, principles, and applications, Godfrey C Onwubolu, 2005 Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, projektityöt, seminaarityöt