Valitut rajaukset: Konetekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00CL84-3108
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3108
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3007
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3008
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3009
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK86-3010
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.