Valitut rajaukset: Konetekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EK77-3051
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3051
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3038
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3039
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3040
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK80-3027
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5N00EK81-3048
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK86-3036
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5K00DJ85-3019
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja PDM-järjestelmänä SolidWorksPDM-ohjelmaa.
5K00DK05-3013
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja siihen integroitua Simulation ja Visualize-lisäosia, sekä PDM-järjestelmänä SolidworksPDM-ohjelmaa.
5K00DK05-3014
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja siihen integroitua Simulation ja Visualize-lisäosia, sekä PDM-järjestelmänä SolidworksPDM-ohjelmaa.
5K00DK05-3015
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja siihen integroitua Simulation ja Visualize-lisäosia, sekä PDM-järjestelmänä SolidworksPDM-ohjelmaa.
5K00DK29-3015
Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoituksia. Kirjallisuus: WSOY, Pentti Kärkkäinen, Toimi Keinänen: Automaatiojärjestelmien hydrauliikka ja pneumatiikka Automaatiojärjestelmien logiikat ja ohjaustekniikat
5K00DK43-3015
Opetusmenetelmät: Tietokoneavusteiset laboratorioharjoitukset ClassAct oppimisympäristössä. Laboratoriotyöskentely sähkötekniikan laboratoriossa. Aktivoiva luento, demonstraatiot, esitelmät, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt, raportti/työselostus, tentti, Ryhmäopiskelu, itsenäinen verkko-opiskelu, kenttätyöskentely (sis. opintoretket), laboratoriotyöskentely/työpajatyöskentely, ohjattu verkko-opiskelu, projektityöskentely, ryhmätentti ja seminaari. Kirjallisuus: Jaakko Ahoranta: Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet Lauri Aura, Antti J. Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet Timo Lehmusvuori, Nori El Mahboul: Teoreettinen sähkötekniikka
5K00DK53-3002
Opintojakso on tarkoitettu vain konetekniikan vaihto-opiskelijoille. Opintojakson laajuus on tapauskohtaisesti välillä 5-10 op.