Valitut rajaukset: Konetekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EK77-3010
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3010
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3014
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3015
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3016
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3017
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3014
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3015
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3016
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK86-3014
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5K00BG86-3012
Kirjallisuus: Robotiikka, Suomen Robotiikkayhdistys ry
5K00BN00-3024
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3030
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3031
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3032
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3033
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3034
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti