Valitut rajaukset: Konetekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EI72-3029
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3030
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3032
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3033
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3033
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3026
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3027
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3028
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3029
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK80-3016
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5N00EK81-3025
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3026
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3027
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK86-3025
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5K00CY00-3007
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 26 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.
5K00DJ85-3012
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja PDM-järjestelmänä SolidWorksPDM-ohjelmaa.
5K00DJ85-3013
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja PDM-järjestelmänä SolidWorksPDM-ohjelmaa.
5K00DJ85-3014
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja PDM-järjestelmänä SolidWorksPDM-ohjelmaa.
5K00DJ85-3015
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja PDM-järjestelmänä SolidWorksPDM-ohjelmaa.
5K00DJ95-3012
Sammutusharjoitus pidetään ulkona, joten huomioi tulityökorttikoulutuksen päivänä oleva sää. Kummankin korttikoulutuksen osalta kokoaikainen läsnäolo on pakollista. Poissaoloa ei pysty korvaamaan lisätöillä tms. Molempien korttikoulutuksien kesto on 8h, joten myöhästyminen koulutustilaisuudesta johtaa osuuden hylkäämiseen.