Valitut rajaukset: Autotekniikka Poista rajaukset
5N00EK81-3003
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3004
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE54-3064
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00BE57-3050
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00CL84-3096
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3096
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3124
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5C00BG60-3006
Opintojakso on tarkoitettu korjaamotekniikan opiskelijoille
5C00BG91-3005
Opiskelija pitää tehtäväpäiväkirjaa ja suorittaa aikataulussa sovitut tehtävät keräten samalla portfoliota osoittaakseen osaamisensa. Suorituksen arviointi tapahtuu portfolion perusteella. Opintopistemäärä voi vaihdella suorituksen suuruuden perusteella. Projektin opiskelijat valitaan hakuprosessin kautta. Kurssin voi korvata vaihto-ehtoisilla muilla opinnoilla, jotka hyväksytetään HOPSin avulla.
5C00BG91-3006
Opiskelija pitää tehtäväpäiväkirjaa ja suorittaa aikataulussa sovitut tehtävät keräten samalla portfoliota osoittaakseen osaamisensa. Suorituksen arviointi tapahtuu portfolion perusteella. Opintopistemäärä voi vaihdella suorituksen suuruuden perusteella. Projektin opiskelijat valitaan hakuprosessin kautta. Kurssin voi korvata vaihto-ehtoisilla muilla opinnoilla, jotka hyväksytetään HOPSin avulla.
5C00BH00-3006
Valitut opiskelijat suorittavat projektisuunnittelun seuraavan vuoden formula student projektille.
5C00BK82-3005
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii opinnäytetyön aiheen teollisuudesta tai julkiselta sektorilta. Myös opiskelijan omista aiheista on mahdollista tehdä opinnäyte, mutta tätä ei suositella. Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään kokonaisuuteen. Se voi olla yksi projekti tai osa monialaista projektia tai tutkimusta. Kaikki opinnäytteet ovat julkisia.