Valitut rajaukset: Konetekniikka Poista rajaukset
5K00BF49-3024
Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoituksia. Kirjallisuus: WSOY, Pentti Kärkkäinen, Toimi Keinänen: Automaatiojärjestelmien hydrauliikka ja pneumatiikka Automaatiojärjestelmien logiikat ja ohjaustekniikat
5K00BF49-3025
Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoituksia. Kirjallisuus: WSOY, Pentti Kärkkäinen, Toimi Keinänen: Automaatiojärjestelmien hydrauliikka ja pneumatiikka Automaatiojärjestelmien logiikat ja ohjaustekniikat
5K00BF49-3026
Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoituksia. Kirjallisuus: WSOY, Pentti Kärkkäinen, Toimi Keinänen: Automaatiojärjestelmien hydrauliikka ja pneumatiikka Automaatiojärjestelmien logiikat ja ohjaustekniikat
5K00BG20-3007
Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet.
5K00BG82-3011
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BG86-3010
Kirjallisuus: Robotiikka, Suomen Robotiikkayhdistys ry
5K00BG86-3011
Kirjallisuus: Robotiikka, Suomen Robotiikkayhdistys ry