Valitut rajaukset: Konetekniikka Poista rajaukset
5K00BG86-3013
Kirjallisuus: Robotiikka, Suomen Robotiikkayhdistys ry
5K00BN00-3030
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3031
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3032
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3033
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3034
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00CE52-3009
Kurssi on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille. Opintojakson laajuus on tapauskohtaisesti tavallisestii välillä 5-10 op.
5K00CQ13-3005
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Oppimateriaali: Opetusmonisteet tai luentokalvot Laine S., Hoffren J., Renko K., Lentokoneen aerodynamiikka ja lentomekaniikka, 2006 Houghton E.L., Carpenter P.W., Aerodynamics for Engineering Students, 5th Edition, 2003.
5K00CQ15-3004
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Litterature: Niu M., Airframe Structural Design, 2006
5K00CQ16-3004
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Litterature: Saarela O., Airasmaa I., Kokko J., Komposiittirakenteet, 2007
5K00CY00-3006
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 26 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.