Valitut rajaukset: Konetekniikka Poista rajaukset
5N00EK77-3010
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3010
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3014
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3015
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3016
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3017
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK81-3014
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3015
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3016
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK86-3014
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5K00BN00-3030
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3031
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3032
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3033
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00BN00-3034
Harjoittelusuunnitelma, harjoittelupäiväkirja, harjoitteluraportti
5K00CE52-3009
Kurssi on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille. Opintojakson laajuus on tapauskohtaisesti tavallisestii välillä 5-10 op.
5K00CQ13-3005
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Oppimateriaali: Opetusmonisteet tai luentokalvot Laine S., Hoffren J., Renko K., Lentokoneen aerodynamiikka ja lentomekaniikka, 2006 Houghton E.L., Carpenter P.W., Aerodynamics for Engineering Students, 5th Edition, 2003.
5K00CQ15-3004
Opintojakson tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa TTY. Hakeudu opintojaksolle ristiinopiskeluportalin kautta: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi Luentopaikka: TTY Litterature: Niu M., Airframe Structural Design, 2006