Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5K00DK05-3020
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja siihen integroitua Simulation ja Visualize-lisäosia, sekä PDM-järjestelmänä SolidworksPDM-ohjelmaa.
5N00EK79-3049
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK86-3041
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.