Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5K00DK13-3004
Opintojakso sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson laajuus on 3 op.
5K00DL69-3004
Teollisuustalouden syventävä opintojakso, jatkokurssi Teollisuustalouden perusteille