Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00DY32-3006
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DY32-3008
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DY32-3009
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DY34-3006
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DY34-3008
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DY34-3009
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EI72-3040
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3041
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK80-3020
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5N00EK86-3037
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5N00EK86-3043
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5S00DO72-3004
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 27 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.