Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00CL88-3102
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DX46-3001
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
5N00DX46-3002
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
5N00DX46-3003
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
5N00EK81-3006
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
2X00CG48-3002
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
5S00BL82-3017
Opintojakson suorittaminen ja osaamisen saavuttaminen edellyttää opiskelijalta positiivista asennetta, ahkeruutta, ajankäyttöä aiheen parissa sekä osoitetun oppimateriaalin hankintaa ja käyttöä.
5S00BL83-3008
Opintojaksoa suositellaan lukion käynneille opiskelijoille.