Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5S00DO72-3003
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 27 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.
5S00EV44-3007
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opintojakso
5S00EV46-3003
Opintojakso on osa 30op harjoittelukokonaisuutta, ja tämän opintojakson hyväksytty suoritusmerkintä on edellytys harjoittelujen 1, 2, 3 ja 4 hyväksytyille suorituksille.