Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00DX76-3004
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00DX76-3005
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00DX76-3006
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00DY32-3004
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DY34-3004
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EI72-3025
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EI72-3026
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK81-3023
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK81-3038
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5S00BM21-3010
Opintojakson suorittaminen edellyttää positiivista asennetta, ahkeraa työskentelyä, runsasta ajankäyttöä sekä opiskelumateriaalin käyttämistä esitettävien sisältöjen oppimiseksi ja tavoitteeksi asetetun osaamisen saavuttamiseksi. Ahkeruudella menestykseen!
5S00BU73-3006
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
5S00BU74-3007
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
5S00BU75-3007
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
5S00DO72-3003
Suuntautumispolkuvastaava voi hyväksyä projektiin liittyen opintopisteitä välillä 1-15 op osaksi suuntautumispolun opintoja tai vapaasti valittaviin opintoihin. Projektien opintopistekertymien yhteismitallisuuden takaamiseksi projektin tuntimääräkertymä noin 27 h/op tulee olla todennettavissa raportin tai portfolion tuntikirjanpidon kautta. Projektin tekeminen ajoittuu harjoittelujaksojen ja opinnäytetyön tekemisajankohdan ulkopuolelle. Raportoinnissa noudatetaan TAMKin raportointiohjetta.