Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5S00BM15-3010
Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovaatimus.
5S00BM20-3007
Opiskelun tukena käytetään esim. Tekla NIS -verkkotietojärjestelmää.
5S00BM28-3007
Opintojakson suorittaminen edellyttää positiivista asennetta, ahkeraa työskentelyä, runsasta ajankäyttöä sekä opiskelumateriaalin käyttämistä esitettävien sisältöjen oppimiseksi ja tavoitteeksi asetetun osaamisen saavuttamiseksi. Ahkeruudella menestykseen! Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
5S00BU74-3006
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
5S00BU75-3006
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.